نگاهی به دستاوردهای سیاسیِ هفتهٔ گذشته

تبصرهٔ هفته در هفتهٔ گذشته، چند پیشرفت قابل توجه در بخش سیاسی، توجه‌ ملت افغانستان، دولت و مردم کشورهای منطقه را به خود جلب کرده است.   نشست “ابتکار همکاری منطقوی افغانستان” توسط وزارت خارجهٔ امارت اسلامی با اهدافی بلند و والا از جمله؛ (آغاز فصل جدیدی از تعامل مثبت کشورهای منطقه با امارت اسلامی […]

تبصرهٔ هفته

در هفتهٔ گذشته، چند پیشرفت قابل توجه در بخش سیاسی، توجه‌ ملت افغانستان، دولت و مردم کشورهای منطقه را به خود جلب کرده است.

 

نشست “ابتکار همکاری منطقوی افغانستان” توسط وزارت خارجهٔ امارت اسلامی با اهدافی بلند و والا از جمله؛ (آغاز فصل جدیدی از تعامل مثبت کشورهای منطقه با امارت اسلامی افغانستان، هماهنگی همکاری‌های منطقه‌ای، ⁠ایجاد تفاهم مشترک منطقوی در سطح منطقه وهمکاری بیشتر جهت استفاده از فرصت های اقتصادی مشترک منطقوی) نشان داد که امارت اسلامی افغانستان خواهان تعامل با جهان است و بسیاری از کشورها هم می‌خواهند با امارت اسلامی تعامل داشته باشند، اما کشورهایی که بعنوان قطب در منطقه شناخته می‌شوند، مانع بسیاری از کشورها هستند.

همچنین این نشست که برای اولین بار به ابتکار وزارت خارجهٔ امارت اسلامی در افغانستان برگذار شد، به نوع خود حرکتی مثبت و بی‌نظیر در طی دو سال حاکمیت امارت اسلامی بود، که به نوعی دست‌آوردی کلان در بخش سیاسی محسوب می‌شود.

 

دومین مورد، که آن هم نشان از پیشرفت و ترقی امارت اسلامی در بخش سیاست و تعامل دو طرفهٔ بعضی از کشورها است و دلیل بر علاقهٔ بسیاری از کشورها برای ایجاد روابط حسنه با امارت اسلامی دارد، پذیرفتن اعتمادنامهٔ سفیر افغانستان در چین؛ محترم بلال کریمی توسط رییس جمهور کشور چین بود، که این هم یکی از گام‌های مثبت در مسیر رسمیت‌شناسی محسوب می‌شد.

پذیرفتن اعتمادنامهٔ سفیر افغانستان در چین، نشان از روابط حسنهٔ افغانستان با چین دارد و دور نیست آن زمانی که دیگر کشورها هم با پس زدن قطب‌ها و ابرقدرت‌های منطقه، با حکومت امارت اسلامی رابطه‌ای حسنه و عمیق برقرار کنند.

 

امارت اسلامی افغانستان خواهان روابط سیاسی با کشورهای منطقه است و بارها این پیام مهم را از طریق مسئولین، به کشورهای منطقه رسانده شده و بسیاری از کشورها نیز به رابطه با امارت اسلامی علاقه نشان می‌دهند و امید است در آینده‌ای نه چندان دور، امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و روابط سیاسیِ فوق‌العاده قوی و حسنه با کشورهای جهان و خصوصا کشورهای داشته باشد.