مقامات ارگ یا وکلای مدافع داعش

تبصره هفته: این چندمین بار است که از سوی گروه مرموز داعش در کشور خصوصا در شهر کابل جنایات و قتل عام ها جانکاه انجام می شود اما مقامات ارگ بجای اینکه عاملین اصلی را به ملت معرفی کنند، تلاش می کنند که اذهان عامه را مغشوش نموده و در چشم ملت خاک بیندازند. دیروز […]

تبصره هفته:

این چندمین بار است که از سوی گروه مرموز داعش در کشور خصوصا در شهر کابل جنایات و قتل عام ها جانکاه انجام می شود اما مقامات ارگ بجای اینکه عاملین اصلی را به ملت معرفی کنند، تلاش می کنند که اذهان عامه را مغشوش نموده و در چشم ملت خاک بیندازند.

دیروز دوشنبه از سوی حمله کنندگان داعشی بر پوهنتون کابل حمله وحشیانه صورت گرفت، که در نتیجه آن دها تن از محصلین شهید و زخمی شدند. چند ساعت پس از رویداد داعش رسما مسئولیت رویداد را پذیرفت. تصاویر حمله کنندگان را منتشر نموده و اضافه کرد که هدف حمله، مراسم فراغت قضات بود. علاوه بر این، کوائف رویداد مذکور نیز به رویدادهای مشابه داعشیان که قبلا انجام داده اند، مشابهت دارد.

اما علی الرغم همۀ این شواهد امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی و حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی بجای اینکه داعش را بحیث عاملین اصلی رویداد به مردم معرفی کنند و این عمل را تقبیح نمایند، در رسانه ها بحیث مدافعین داعشی آشکار شدند. آنها داعشی ها را از این جنایت انجام داده شان تبرئه نموده و گفتند که داعشی ها چنین کارهایی را انجام نمی دهند و علاوتا با دروغ این کارها را به مجاهدین امارت اسلامی نسبت دادند.

مقامات ارگ باوجود اینگونه جنایات غلیظ بازهم علیه داعش اظهار نظر نمی کنند، علاوتا در رسانه ها آنها را تصفیه و تبرئه می کنند. به حیث وکلای مدافع شان، جنایت های داعش را به دیگران منسوب می کنند و حتی در مورد شان یک حرف تند و تلخ نیز نمی زنند. از همۀ اینها مشخص می شود که بین داعش و ارگ به محتوم یک رابطه و دوستی ریسمان مانند وجود دارد که از چشم ملت پنهان است، ریسمانی که به واسطه آن، ارگ گروه جنایتکار داعش را کنترول می کند و برای اهداف شوم شان درامه های رنجآور و فجیعانه تمثیل می کنند.

ملت می داند که گروه مرموز داعش از تمام مناطق تحت کنترول امارت اسلامی طرد شده و از بین برده شده است. اما این گروه هنوز هم در مناطق تحت کنترول حکومت در شهرها فعالیت دارند و بصورت مکرر بر اهداف ملکی حمله نموده و خون ملت عام را می ریزانند.

ثبوت دیگر ارتباط داعش با اداره کابل اینست که داعشی ها هیچگاهی بر مقامات حکومتی و مراکز نظامی حمله نمی کنند، بلکه همیشه بر اماکن غیر دولتی مثل شفاخانه ها، مساجد، پوهنتون ها، کلب های ورزشی، سالن ها عروسی و کورس های تعلیمی حمله می کنند که تلفات آن همه مردم ملکی هستند و مقامات در این نوع حملات هیچ زیان نمی بینند. از اینرو مقامات ارگ نیز متقابلا در رسانه ها از این گروه دفاع نموده و جنایت هایشان را به دیگران منسوب می کنند.

امارت اسلامی افغانستان این دروغ مقامات ارگ که جنایات داعش را به امارت اسلامی منسوب می کنند، به شدت رد نموده و عملی بیشرمانه و مورد تقبیح می داند. مقامات ارگ باید این قدر چشم سفید نشوند که در پیش چشم ملت بخواهند آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند و عاملین رویداد را از دید مردم گم کنند. اینگونه اعمال تنها این سخن را ثابت می نماید که مقامات ارگ شریکان این جرائم هستند، از اینرو عاملین اصلی را تبرئه نموده و در مقابل رسانه ها رول وکلای مدافع داعش را انجام می دهند.