عملیات جهادی “عَـــــزم” پیام آشکاری با خود بهمراه دارد

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرون رانده […]

افغان ها افتخارات تاریخی شهامت، غیرت و مقاومت های جهادی را در مقابل اشغالگران از زمانهای نیاکان و پدران خود دارند، آنها به هر اشغالگر، ظالم و تجاوزگر در زمان خود جواب دندان شکن داده اند، با شمشیرهای ازنیام کشیده به میادین جنگ شتافته و دشمنان تجاوزگر را با شهامت از سرزمین خود بیرون رانده اند.
با نظر به افتخارات تاریخی افغان ها، آمریکای اشغالگر از همان شروع تجاوز پالیسی مکارانه و دسیسه های فریبنده را اختیار کرد {وَمَکَرُوا مَکْراً کُبَّاراً} به اشغال آشکار خود به این فکر و خیال نام آزادی، عدالت و بازسازی داد که خشم و غضب ملت افغان را خاموش کند، برای فریب دادن مردم به کرات و مرات اعلام داشت که تحرکات نظامی و حملهء مسلحانهء آنان بخاطر اشغال افغانستان نبوده بلکه برای اهداف مقدس است، کمک به مردم، ایجاد حکومتی خدمتگذار طبق خواستهء ملت، از بین بردن قدرت سالاران و ……. و….. از جمله وعده هایی بود که با گذشت زمان دروغ و نادرست بودن آن ثابت گردید.
ملت افغان بر اساس تجارب خود میتواند تجاوز و تجاوزگران را تشخیص دهد از روز نخست بر این عقیده و باور بودند که اینها همه تبلیغات بی بنیاد،پوچ و عاری از عمل است، این ملت میدانست و میداند که اشغالگران اهداف بزرگ استعماری با خود دارند، میخواهند که تشخّص اسلامی و ثقافت ملی ما را تغییر دهند، کرامت انسانی و اخلاق زیبای افغانی ما را تحت تاثیر تهذیب منفور غربی در آورده و تباه کنند، ما بسیار خوب میدانیم که اشغالگر، این دشمن مکار تنها به اشغال خاک و سرزمین ما اکتفاء نخواهند کرد، بلکه قصد دارند که همراه با اشغال سرزمین مقدس ما ، دارائی های کشور و ارزشهای اسلامی، فکری و افغانی ما را زیر اشغال خود داشته باشند.
اما لله الحمد عملیات جهادی “عَـــــــزم” در فهرست فتوحات و پیشرفت های مسلسل و کشور شمول خود ثابت نمود که ملت افغان همکار و همگام با فرزندان غیور این سرزمین هستند و بر خلاف امیدهای اشغالگران در کنار فرزندان مجاهد خود ایستاده اند، و سیلی محکمی بر صورت ادارهء مشترکی که بدست اشغالگران تحمیل گردیده، زدند. آخرین استراتیجی دشمن اشغالگر نیز در نطفه خنثی گردید، پروسهء انتخابات بدون نتیجه و اهلیت ماموریت مشترک متفکر و غیر متفکر چیلینج گردیده و برای خروجشان تاریخ دوهزار شانزدهم را نیز به چالش کشیدند.
از برکت عملیات جهادی“عَــــــزم” در مدت کوتاهی در شمال و جنوب، شرق و غرب و مرکز کشور فتوحات قابل توجهی حاصل گردید، مجاهدین قهرمان بشمول کابل پایتخت کشور، در بسیاری از ولایات ، حملات مرگباری را بر دشمن انجام دادند ، برای شکست نهائی دشمن اشغالگر زمینه را مساعد ساخته و راه را برای شکست دشمن و بیرون راندن آنان از سرزمین خود و حصول یک افتخار تاریخی هموار کرد.
عملیات جهادی “عَـــــزم” عزم جهادی و ارادهء مستحکم ملت افغان در مقابل تجاوز آمریکا و اشغال را نمایندگی می کند و این پیغام آشکار را با خود بهمراه دارد که ملت خواهان ختم اشغال هست، در وجود قوت های اشغالگر از هیچ حکومت و اداره ای حمایت نخواهند کرد و نه هم به شعارهای پوچ و وعده های بی مفهوم باور خواهد نمود.

عملیات جهادی “عَــــــزم” برای آنعده از فرزندان ملت – که تحت تاثیر پروپاگندا و تبلیغات غلط اشغالگران قرار گرفته و در صفوف برای نام اردوی ملی، پولیس ملی و اربکی ها شامل شده اند – پیام آشکار دارد که با احترام و وقار آنان را به صفوف مجاهدین فرا میخواند، در راه دفاع از اسلام و کشور شرکت جوانانی را مهم میشمارد که در گذشته و یا امروز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا گردیده اند و یا میخواهند یکجا شوند. والله الموفق