امارت اسلامی به گفتگو و تفاهم متعهد است

تبصره هفته: اگر از یکسو روند پیوستن عساکر مخالف به امارت اسلامی در کشور شدت گرفته است و بیشتر از ۱۵۰ ولسوالی به تصرف امارت اسلامی در آمده است. همینطور شمار زیادی مراکز نظامی دشمن با سلاح های ثقیله، وسایل و وسایط جنگی به کنترول مجاهدین در آمد که قوت و برتری نظامی امارت اسلامی […]

تبصره هفته:

اگر از یکسو روند پیوستن عساکر مخالف به امارت اسلامی در کشور شدت گرفته است و بیشتر از ۱۵۰ ولسوالی به تصرف امارت اسلامی در آمده است. همینطور شمار زیادی مراکز نظامی دشمن با سلاح های ثقیله، وسایل و وسایط جنگی به کنترول مجاهدین در آمد که قوت و برتری نظامی امارت اسلامی چند برابر شده است و ساحه حاکمیت آن گسترش یافته است. از سوی دیگر امارت اسلامی علی الرغم تحولات عمیق و پیشرفت های اخیر، هنوز هم به پروسۀ گفتگو و تفاهم باورمندی دارد و حل مسئله افغانستان از راه گفتگو را بهتر می داند.

در این راستا نمایندگان سیاسی امارت اسلامی هفته گذشته به تهران پایتخت جمهور اسلامی سفر رسمی داشتند و در آنجا علاوه بر ملاقات با مقامات ایرانی، با سیاسیون آمده از کابل نیز در مورد صلح و حل مسائل سیاسی بحث و گفتگو کردند. در این مجلس بر ادامه گفتگو ها اصرار شد و در آینده از دایر شدن نشستی یادآوری شد که در مورد موضوع صلح دائمی و مکانیزم انتقال و نظام اسلامی بحث شود.

در عین زمان یک هیئت دیگر امارت اسلامی به مسکو پایتخت روسیه سفر داشت. اکنون که مناطق وسیعی در شمال افغانستان به تصرف امارت اسلامی در آمده است، نمایندگان امارت اسلامی به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی اطمینان دادند که در مورد پیشرفت های امارت اسلامی باید هیچ نوع نگرانی نداشته باشند. از افغانستان به هیچ کشور خارجی ضرر متوجه نخواهد شد. نمایندگان امارت اسلامی در کنفرانس خبری بر حل صلح آمیز اصرار کردند و گفتند که در مورد نظام اسلامی آتی باید افغان ها از راه گفتگو به توافق برسند.

امارت اسلامی افغانستان از یکسو پالیسی صلح آمیز عفو و دعوت را اختیار کرده است، که در نتیجه در بسیاری از مناطق، عوامل جنگ از بین رفته و جلو مرگ و میر گرفته شده است، از سوی دیگر در میدان سیاسی تعهد خود به گفتگو و تفاهم را نیز ثابت نموده است. بالمقابل مقامات اداره کابل پشت سر هم بر تهدیدات جنگی اصرار داشته و مشغول چگونگی پیشبرد جنگ هستند. بمباردمان های پیهم بر ساحات ملکی، تبلیغات  جنگ و تهدید نمودن رسانه های آزاد از جمله اقداماتی است که مقامات ارگ در این روزها تمام وقت خود را صرف آن می کنند.

امارت اسلامی افغانستان از جمله گروه هایی نیست که خدای ناکرده وقتی به موقف برتری نظامی و قدرت می رسند، به خود مغرور شده و یا در رویکردشان تغییر ایجاد شود. امارت اسلامی با وجود پیشرفت های اخیر، بیشتر از پیش خود را مکلف می داند و بحیث جهت مسئول و محور در قضیه افغانستان، چگونگی خروج کشور و ملت به شکل صلح آمیز و آبرومندانه از وضعیت جاری و در آینده افغانستان صلح آمیز، اسلامی و مستقل را وظیفه خود می داند از اینرو به گفتگو و حل صلح آمیز بحیث یک عامل مهم و تاثیرگذار می نگرد.