امارت اسلامی بر اصل تفاهم بین الافغانی باور دارد

ملت افغان وهمه جهان شاهد صحنه هستند که سیزده سال و هفت ماه پیش، آمریکا و دوستان همراهش بر سرزمین پاک، آزاد و اسلامی افغانستان تجاوز کردند و بدون مطالعه تاریخ و ارزیابی خصوصیات جغرافیائی و بررسی کلتور افغانی، افغانستان را اشغال کردند، در حالیکه نزدشان بغیر از تکبّر، سرکشی و افکار استعماری هیچگونه دلیل، […]

ملت افغان وهمه جهان شاهد صحنه هستند که سیزده سال و هفت ماه پیش، آمریکا و دوستان همراهش بر سرزمین پاک، آزاد و اسلامی افغانستان تجاوز کردند و بدون مطالعه تاریخ و ارزیابی خصوصیات جغرافیائی و بررسی کلتور افغانی، افغانستان را اشغال کردند، در حالیکه نزدشان بغیر از تکبّر، سرکشی و افکار استعماری هیچگونه دلیل، منطق و برهان قابل قبولی نبود این حملهء ناروا و تجاوز ظالمانه را انجام دادند.
بر همهء جهانیان معلوم است که اشغالگران در همان اوایل ناکام بودند، در ابتداء فکر می کردند که در استراتیجی اشغال نواقص وجود دارد و تلاشهای تغییر و تبدیل استراتیجی ها را به این منظور تسریع نمودند که جلو شکست محتوم خود را بگیرند.
یکی از استراتیجی های خطرناک اشغالگران ایجاد تفرقه و نفاق بین برادران ، ملت و اقوام افغان بنامهای مذاهب اسلامی و اقشار مختلف بود، تا افغانها بین خودشان به خصومت، دشمنی، جنگ ودرگیری سوق داده شوند و اشغالگران از شرمندگی و ذلت شکست متحمل شده، خلاص گردند، اما این دسیسه و نیرنگ شوم شان به فضل خداوند و حفظ اخوت اسلامی و غیرت ملت افغان با ناکامی روبرو گردید.
سخن نیک این است که در میان ملت روحیهء اصلاح ذات البینی ، تفاهم و گفتمان بین الافغانی روزبروز قویتر می گردد، هر گروه و هر افغان صلح میخواهد، خوشبختانه بدون استثناء همهء ما افغان ها معتقد هستیم که امروز صلح یک ضرورت عاجل و مبرم است، در صلح عادلانه عزت، خوشحالی و سعادت همهء ما نهفته است.
نشست تحقیقی بین الافغانی در دوحه که به همکاری کشور برادر قطر و در نتیجهء تلاش مؤسسهء جهانی پگواش و با شراکت نمایندگان سازمان ملل و سفیر سویدن در افغانستان به منظور ایجاد میکانیزم تفاهم و گفتمان بین الافغانی بتاریخ ۲-۳ مــــی ۲۰۱۵ میلادی دایر گردید، ثبوت آشکار و نمونهء بارز افغانها در مورد صلح و امنیت است.
خوشبختانه در نشست تحقیقی دوحه از مناطق ، اقوام و ساحات مختلف کشور افغانها متنفذ، بزرگان قومی، نمایندگان امارت اسلامی، نمایندگان حزب اسلامی، زنان و جوانان شرکت داشتند. هر شرکت کننده به نوبت خود در فضای آزاد در مورد صلح دائمی و باوقار نظریات خویش را پیشکش کردند و نظم، نزاکت و احترام کامل بر فضای کنفرانس حکمفرما بود.
خروج نیروهای خارجی ، خاتمهء اشغال، قیام حکومت اسلامی، ایجاد فضای سالم برای صلح، فراهم آوری امکانات مساویانه به جوانب ذی دخل در نشست صلح و از میان برداشتن موانع موجود در برابر صلح از جمله سفارشاتی بود که شرکت کنندگان بر اجرای ان تاکید داشتند.
طرح پیشکش شده از سوی نمایندگان امارت اسلامی با استقبال گرم شرکت کنندگان کنفرانس مذکور مواجه گردید. مطالب و پیشنهادات شان معقول بیان گردیده و برای پیشبرد صلح محتوم تلقّی گردید، این باورمندی موجود بود که اشغال، لیست سیاه و لیست جوائز، عدم موجودیت آدرس رسمی برای امارت اسلامی، عدم آزادی زندانیان سیاسی، از موانع عُمده در راه صلح هستند.
امارت اسلامی که هدف عظیم آن خاتمه دادن به اشغال و قیام نظام اسلامی در کشور عزیز است، بر تفاهم بین الافغانی باورمند ی دارد و در این راستا از تلاش های دیگران نیز حمایت کرده و میخواهد که در روشنائی کتاب و سنّت و فضای مهر و محبت راه حلی برای اختلافات بین الافغانی جستجو گردد، ما معتقد هستیم که صلح نه تنها یک ضرورت بلکه یک فریضه است، صلح این نعمت عظیم الله جل جلاله، تنها با رجوع به کتاب و سنّت و عمل به دستورات الله جل جلاله و رهنمودهای پیام اکرم صلی الله علیه وسلم بدست آمده و محقق می گردد.