آینده اقتصاد افغانستان روشن است

تبصرهٔ هفته اقتصاد جزء ارکان اساسی یک حکومت است و تلاش برای تقویت کشور در عرصهٔ اقتصادی لازمهٔ حکومت‌داری است. امارت اسلامی افغانستان بعنوان حکومتی توانا و مقتدر، توانسته در طی دو سال حکومت‌داری خود، در بخش اقتصاد نوآوری‌های زیادی ایجاد کند که برای همگان آشکار است. در هفتهٔ گذشته کنفرانسی از سوی اتاق تجارت […]

تبصرهٔ هفته

اقتصاد جزء ارکان اساسی یک حکومت است و تلاش برای تقویت کشور در عرصهٔ اقتصادی لازمهٔ حکومت‌داری است.
امارت اسلامی افغانستان بعنوان حکومتی توانا و مقتدر، توانسته در طی دو سال حکومت‌داری خود، در بخش اقتصاد نوآوری‌های زیادی ایجاد کند که برای همگان آشکار است.

در هفتهٔ گذشته کنفرانسی از سوی اتاق تجارت آمریکا و افغانستان و شورای تجارتی افغانستان تحت عنوان روابط تجارتی افغانستان برگذار شد.
در این کنفرانس علاوه از سرمایه گذاران افغان شماری از سرمایه گذاران امریکایی و ده‌ها سرمایه گذار سایر کشورها اشتراک نموده بودند، که از پیشرفت‌های عینی در افغانستان ستایش نمودند و علاقۀ سرمایه گذاری خویش را در بخش های مختلف نشان دادند.

محترم ملا برادر آخوند ضمن اشتراک در این جلسه، سکتورهای خصوصی را برای سرمایه‌گذاری تشویق کردند و به آنان وعدهٔ هر نوع همکاری را دادند.
محترم ملا صاحب حین سخنان خود گفت که امارت اسلامی جهت حمایت از سکتور خصوصی مالیه مواد خام را کاهش داده، پارک های صنعتی توسعه یافته، برای انکشاف تجارت بازسازی شاهراه ها آغاز شده و امور وصل افغانستان از طریق شبکۀ خط آهن با منطقه جریان دارد.

ایشان، برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطمینان داد که با مساعد شدن زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نه تنها افغانها، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی نیز فرصت مساعد گردیده و آنها می توانند که در این جا در سکتور های برق، معادن، زراعت، ترانسپورت، زیربناها، تکنالوژی و صحت و بسیاری بخش های دیگر هم سرمایه گذاری نمایند.

اگر در کشوری تاجران و سکتورهای خصوصی چشم‌اندازی روشن برای تجارت خود ببینند و از طرفی حکومت با آن‌ها همکار شود، آن کشور مسیر طولانی رشد و ترقی را زودتر و سریع‌تر می‌پیماید و روزبه‌روز به خودکفایی می‌رسد.

حال که امنیت افغانستان تامین شده و میدان برای هر نوآوری باز شده است، تاجران کشورمان باید در خاک و وطن خود سرمایه‌گذاری بکنند تا به هم‌وطنان خود نفع رسانده و همراه قافلهٔ ترقی و پیشرفت همگام باشند و آینده اقتصاد افغانستان روشن سازند.