تحلیل سیاسی

یوناما نباید از خطوط قرمز مسلمان‌ها بگذرد!

سکوت مرگ‌بار یوناما در برابر قجایع غزه و اعتراضات زیاد آنان بر اجرای حدود و قصاص در افغانستان، مغرضانه است

امارت اسلامی بنابر مکلفیت خود، و فرمودهٔ شریعت اسلامی قصاص را در ولایت‌ها و نقاط مختلف کشور اجراء نموده است که بعد از تطبیق این حکم منصوص و فرض الهی، یوناما و اکثر سازمان‌هایی که تحت پوشش حقوق بشر فعالیت دارند به شدت اعتراض نموده و اجراء آن را مسبب ضیاع حقوق بشریت دانستند و خواهان -نعوذبالله- لغو فوری این حکم از سوی امارت اسلامی شده‌اند.

باید به یوناما و هر موسسه و سازمانی که تحت هر نام و پوستینی فعالیت می‌کنند گفت که مبارزه و جهاد یک‌قرن افغان‌ها به‌ویژه جهاد و قیام در برابر آمریکا و ناتو به‌خاطر ختم اشغال و قیام حکومت مقتدر و کاملا اسلامی بوده است، و بر همین اساس، امارت اسلامی به تطبیق قصاص، حجاب و امثال آن اصرار دارد؛ زیرا آن‌ها فرمودهٔ صریح و قاطع رب‌العالمین و آرزوی قاطبهٔ ملت مجاهد افغان‌ بوده است تا روزی این اوامر ذات اقدس الهی در سر‌زمین خدا دوباره احیا و اجرا شود و آرامش روحی و جسمی به ملت‌های مسلمان‌ باز گردد.

یوناما قبل از این‌که زبان گستاخی و انزجار خود را در قبال احکام الهی بگشاید باید هدف اجرا این حکم و جایگاه آن را از منظر شریعت اسلام در نزد مسلمان‌‌ها بدانند «که این حکم در شریعت اسلامی مایهٔ حیات بشریت و سد مستحکم در برابر جنایت‌ و قتل‌های کورکروانه است»‌. بعد از آن، سنجیده و مدبرانه سخن گوید. تاختن یوناما بر احکام منصوص(حجاب و حدود الهی)‌ برای ملت‌های مسلمان قابل پذیرش و هضم نبوده و باید سازمان‌های منتقد از جهان اسلام به‌خاطر این اظهار نظر‌های مخرب و انزجارآمیز خود پوزش و معذرت بطلبند.

از سوی دیگر باید به این سازمان‌هایی که مدعی دفاع از حقوق بشراند گفت: اگر شما واقعا مدافع حقوق بشر می‌بودید باید از ملت مظلوم فلسطین دفاع می‌کردید که در طول این چهارماه مستکبرین جهان هر نوع ظلم و وحشتی که در سیطرهٔ قدرت‌شان وجود داشته است، نسبت به ملت مظلوم فلسطین مرتکب شده‌اند.

آیا جز عمل منافقانه، چیز دیگری می‌توان از چنین سازمان‌ها با این اعمال دوگانهٔ‌شان انتظار داشت!؟ قطعا نخیر! چون سرشت و سرنوشت این‌ سازمان‌ها در گرو سیاست‌ قدرت‌‌های مستکبر جهان، بالاخص آمریکا و اسرائیل می‌باشد، پس از این‌ سازمان‌ها انتظاری بیش از این نباید داشت.