کاپیسا:۱۱ تن جنگجوی دشمن در نجراب کشته وزخمی شدند ویک تانگ و۵ میل سلاح بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندوی های دشمن در منطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۲ بعد از ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند ویک تانگ و۵ میل سلاح دشمن غنیمت گرفته شد وحمله تعرضی دشمن عقب زده شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندوی های دشمن در منطقه توغک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.
حمله ساعت ۲ بعد از ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران ۴ عسکر کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند ویک تانگ و۵ میل سلاح دشمن غنیمت گرفته شد وحمله تعرضی دشمن عقب زده شد.