وزارت معارف:برای یک هزار مکتب در کشور ساختمان جدید ساخته شده است

سخن‌گوی وزارت معارف می‌افزاید، در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۱۸ هزار مکتب فعال وجود دارد که از این میان حدود هشت هزار آن ساختمان ندارند و ساختمان سه هزار آن کرایی است.

‏منصور احمد حمزه، سخن‌گوی وزارت معارف در گفت‌وگو با رادیو حریت می‌گوید، که پس از حاکمیت امارت اسلامی برای یک هزار مکتب در کشور ساختمان جدید ساخته شده و ۱۵۰۰ مکتب دیگر ترمیم شده است.

 

سخن‌گوی وزارت معارف می‌افزاید، در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۱۸ هزار مکتب فعال وجود دارد که از این میان حدود هشت هزار آن ساختمان ندارند و ساختمان سه هزار آن کرایی است.

 

آقای حمزه گفته، که این مشکلات از ادارۀ پیشین به امارت اسلامی به میراث مانده و در برخی از ولایت در قسمت معارف در ادارۀ پیشین هیچ کار صورت نگرفته است.

 

به گفته آقای حمزه طبق احصائیه وزارت معارف ۱۰ هزار مکتب که در افغانستان ساختمان دارند بیشتر آن نیازمند ترمیم هستند.