والی پنجشیر: از استخراج خودسر و قاچاق زمرد افغانستان جلوگیری کرده‌ایم

«محمد آقا حکیم» افزود درحال حاضر زمرد پنجشیر به‌شکل قانونی استخراج می‌گردد و به نام افغانستان در بازارهای جهانی به‌فروش می‌رسد.

والی پنجشیر در محفل افتتاحیه اولین نمایشگاه زمرد پنجشیر، گفت قبل از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، زمرد به‌شکل خودسر و غیرقانونی توسط زورمندان استخراج می‌شد و به بیرون از کشور قاچاق می‌گردید.

«محمد آقا حکیم» افزود درحال حاضر زمرد پنجشیر به‌شکل قانونی استخراج می‌گردد و به نام افغانستان در بازارهای جهانی به‌فروش می‌رسد.

حکیم با اشاره به اقتصاد محور بودن سیاست حکومت سرپرست، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواست در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.