نجات هموطنان گیر مانده در سیلاب ها توسط منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری

نجات هموطنان گیر مانده در سیلاب ها توسط منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری ۱ ذوالقعده ۱۴۴۵ه.ق منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری روز گذشته در تپه جرخشک بغلان مرکزی هموطنان مان به شمول زنان و کودکان را که در سیلاب ها گیر مانده بودند، نجات دادند. همچنان قول اردوی ۲۱۷ عمری به تمام قطعات و جزوتام […]

نجات هموطنان گیر مانده در سیلاب ها توسط منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری

۱ ذوالقعده ۱۴۴۵ه.ق

منسوبین قول اردوی ۲۱۷ عمری روز گذشته در تپه جرخشک بغلان مرکزی هموطنان مان به شمول زنان و کودکان را که در سیلاب ها گیر مانده بودند، نجات دادند.

همچنان قول اردوی ۲۱۷ عمری به تمام قطعات و جزوتام های مربوطه وظیفه سپرده است تا با استفاده از امکانات موجود هموطنان گیر افتاده در سیلاب ها را نجات دهند. از سوی هم پرسونل انجنیری کندک حمایوی در حال آماده و ارایه خدمات به متضررین این رویداد می باشند.