میدان وردگ:۵ عسکر درمرکز ونرخ کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدوردرمنطقه ده افغانان مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان ساعت یک ظهر امروز درمنطقه قلعه کشیمری ولسوالی نرخ بر عساکر پیاده نیز انفجار انجام […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدوردرمنطقه ده افغانان مربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان ساعت یک ظهر امروز درمنطقه قلعه کشیمری ولسوالی نرخ بر عساکر پیاده نیز انفجار انجام شد که دراثران، یک عسکر کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند.