مردم مرکز قندز در اعتراض به وحشت های تازه دشمن ،راه پیمایی های گستردۀ انجام دادند

به اساس خبر، عساکر وحشی دشمن مناطق مسکونی ملرغی مربوطات مرکزولایت قندز را تحت آتش توپخانه قرار دادند. این جنایت دشمن حوالی دیشب انجام یافت که درنتیجه آن، ۴ فرد بی دفاع ملکی به شهادت رسیدند. مردم منطقه دراعتراض به این جنایت وحشیانه دشمن، راه پیمایی های گستردۀ را براه انداختند ومطالبه نمودند تا این […]

به اساس خبر، عساکر وحشی دشمن مناطق مسکونی ملرغی مربوطات مرکزولایت قندز را تحت آتش توپخانه قرار دادند.

این جنایت دشمن حوالی دیشب انجام یافت که درنتیجه آن، ۴ فرد بی دفاع ملکی به شهادت رسیدند.

مردم منطقه دراعتراض به این جنایت وحشیانه دشمن، راه پیمایی های گستردۀ را براه انداختند ومطالبه نمودند تا این جانیان بشریت محاکمه شوند.

خبرمیگوید که مردم برخلاف اداره اجیر شعار میدادند وصراحت نمودند که دیگر دربرابر مظالم عساکر،پولیس واربکی های این وحشت بی تفاوت نسشته نمیتوانند.