تحلیل

صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی

در این میان نباید نقش دولت تازه‌کار و پرکار و تلاش امارت اسلامی را نادیده بگیریم؛ چون این دستاورد خوشایند، برای اولین بار در زمان حاکمیت امارات اسلامی به نام افغانستان ثبت شد

چند روزی بود که نفس‌ها در سینه حبس بود و هر سو سخن از تیم ملی فوتسال کشورمان بود و آنانی که حب دیار و عشق وطن داشتند از هر طریق ممکن پی‌گیر وضعیت تیم ملی بوده و آرزوی برد آن را در سر می‌پروراندند تا اینکه تیم ملی کشورمان توانست در یک نمایش زیبا، اولین صعود خویش را به جام جهانی رقم بزند و این خبر مسرت‌بخش همانند بمب خبری منفجر گشته و توجه اکثر رسانه‌های جمعی را به خودش جلب کرد و شادی را مهمان خانه‌های مردم افغانستان و تمام افغان‌های جهان گرداند در حالی که در سال‌های گذشته و در زمان حاکمیت غرب که به بهانه‌های متمدن‌سازی، افغانستان را مورد استعمار خویش قرار داده بودند، هرگز چنین اتفاقی رخ نداد؛ بلکه همیشه منافع عمومی، فدا و قربانی منافع شخصی می‌گردیدند و مافیا‌های حکومتی در هر میدانی ورود کرده و کارها طبق میل و فرمایشات آن‌ها پیش رفته و گزینش‌ها بر اساس ارتباطات بودند و هر کسی سعی می‌کرد بدون در نظر داشت صلاحیت‌ها، فرد مورد نظر خود را تحمیل بکند و همان بود که کشور به چنان وضعیت اسف‌باری دچار گشته بود که تصور آن روزهای ناشاد،امروز هم خاطر انسان را پریشان می‌سازد؛ اما آن روزها گذشت و فرزندان ناخلف وطن میدان را برای فرزندان واقعی‌اش خالی گذاشته و بالاخره افغانستان توانست که قامت خمیدۀ خویش را راست بکند و آوازه‌اش و لو اندک بر زبان‌ها بچرخد.

در این میان نباید نقش دولت تازه‌کار و پرکار و تلاش امارت اسلامی را نادیده بگیریم؛ چون این دستاورد خوشایند، برای اولین بار در زمان حاکمیت امارات اسلامی به نام افغانستان ثبت شد و همین امارت اسلامی بود که با دلسوزی و خیرخواهی، انتصاب‌های دقیق و مناسب و شایسته‌سالاری، توانست استعداد جوانان افغان را کشف کرده و آن را به رخ جهانیان بکشد و به سکولار‌های اسلام‌ستیز بفهماند که اسلام واقعی مخالف پیشرفت و شکوفایی نیست؛ بلکه به آن تشویق کرده و با آغوش باز از آن استقبال می‌کند و اگر اسلام به معنای واقعی آن عملی گردد در هر میدانی مایۀ خشنودی و سعادت می‌گردد.