به مشکلات صحی ولسوالی‌های دور دست نیمروز رسیده‌گی می‌شود

وزیر صحت عامه در این دیدار ارایه خدمات صحی برای مردم نقاط دور افتاده کشور را از وظایف این وزارت دانسته و به رسیدگی به مشکلات صحی مردم در ولسوالی‌های ولایت نیمروز اطمینان داده است.

مولوی نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه کشور در دیدار با شیخ محمد قاسم خالد، والی نیمروز در کابل به گسترش خدمات صحی در آن ولایت تاکید کرده است.

 

وزیر صحت عامه در این دیدار ارایه خدمات صحی برای مردم نقاط دور افتاده کشور را از وظایف این وزارت دانسته و به رسیدگی به مشکلات صحی مردم در ولسوالی‌های ولایت نیمروز اطمینان داده است.

 

سخنگوی وزارت صحت عامه پیش از این گفته بود که پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور حدود ۳۰۰ مرکز صحی تازه در مناطق دور دست افغانستان ایجاد شده و با استخدام پرسونل صحی، روند ارایه خدمات صحی برای مردم در این مناطق آغاز شده است.