تحلیل

کشور به سوی رشد اقتصادی روان است

به قاطعیت می‌توان بیان داشت که حالات کشور نشان‌دهنده‌ی پیشرفت اقتصادی و تولیدی است.

از اوائل فتح افغانستان و تسلط امارت‌اسلامی بر جغرافیای این‌ سرزمین شاهد افتتاح پروژهای مهم و حیاتی اقتصادی عام المنفعه و کاریابی برای ملت توسط بزرگان امارت‌اسلامی بوده‌ایم؛ ‌از افتتاح و کار کانال بزرگ و نامدار قوش‌تیپه و ساخت سرک تونل‌سالگ تا قیر‌‌ریزی سرک‌ کابل- کندهار، افتتاح و اعمار سد‌های بزرگ و کوچک آبی در سر‌تاسر کشور و افتتاح فابریکه‌های متفاوت که این سلسله‌ و موج پیشرفت و ترقی در هر بخش ادامه داشته است و این روز‌ها این نوید‌ها از قطب اقتصادی افغانستان (شهر باستانی هرات) به گوش‌ها طنین‌انداز شده است؛ چنانکه الحاج ملاعبدالغنی برادر، معاون‌اقتصادی ریاست‌الوزرا و عبدالطیف منصور وزیر انرژی و آب در سفر به ولایت هرات با حضور‌داشت شیخ‌صاحب اسلام‌جار، والی ولایت هرات دو شرکت تولید ادویه به نام‌های افغان مدیسن و ایتوک فارما را به ارزش مجموعی ۲۶‌ملیون دالر و کار باقی ماندهٔ بند‌پاشدان را که مجموع مصارف این بند ۱۱۷ میلیون دالر هزینه دارد، افتتاح نمودند.

به قاطعیت می‌توان بیان داشت که حالات کشور نشان‌دهنده‌ی پیشرفت اقتصادی و تولیدی است. یک‌‌ مثال به عنوان مقایسه و نمونه‌ای از سه‌سال قبل و حال که بیانگر تلاش و ترقی اقتصادی در این مدت بوده‌ایم بیان می‌دارم: فابریکه‌ها فعال در شهرک صنعتی ولایت هرات سال ۱۴۰۰‌هجری شمسی (زمان سقوط جمهوریت) ۱۵۰ شرکت بوده است‌؛ اما بعد از آمدن امارت‌اسلامی بناء به سیاست اقتصاد‌محور و حمایت قاطع امارت‌اسلامی از قشر تجار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از ۱۵۰ به ۸۵۰ شرکت و کارخانه ترقی نموده است که هنوز ما شاهد ترقی در این مسیر و پیمودن قله‌های بلند‌ آن هستیم. این همه مسیر را در طول سه‌سال پیمودن با تمام مشکلات و تحریم‌های که ملت و امارت‌اسلامی با آن‌ مواجه است، بیانگر عزم قاطع و دست‌به‌دست هم‌‌ دادن ملت با دولت برای ساختن و آبادی این سرزمین می‌باشد.

نوید و خوش‌خبری دیگری که در بخش اقتصادی کشور داریم، این است که در آینده‌ای نزدیک شاهد تاسیس و افتتاح شهرک صنعتی بزرگی جدید با مساحت ۵۵‌هزار جریب زمین در هرات خواهیم بود که در سطح آسیا یک‌ شهرک ممتاز و مجهز به سیستم پیشرفته خواهد بود. این‌ همه تلاش و کوشش بزرگان امارت‌اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی برای این هست تا افغانستان را از کشور وارداتی به صادراتی مبدل ساخته و زمینه‌ی کار برای فرزندان این وطن فراهم‌ شوند و تا باشد که از مهاجرت و مجبوریت سفر به کشور‌های دیگر جلوگیری کنند.

پس چنان‌که همه با هم در طول این سه‌سال با قاطعیت از امارت‌اسلامی در تمام عرصه‌ها حمایت همه جانبه داشتیم باید برای دوام این کاروان به همکاری‌های خود ادامه دهیم و این کشتی ملت را از موج‌های سیاه دریایی مهاجرت و فقر به‌سوی رفاه و آسایش لنگر داده و مسبب آرامش روحی و جسمی شهروندان این سرزمین شویم.