ارزگان : ۱۹ تن پولیس و اربکی بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در جریان دو هفتۀ گذشته ، در منطقۀ پای ناوۀ شهر ترینکوت مرکز این ولایت ، ۱۹ تن پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در جریان دو هفتۀ گذشته ، در منطقۀ پای ناوۀ شهر ترینکوت مرکز این ولایت ، ۱۹ تن پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

منډی  ولد عبدالصمد،شیراغا ولد منډی ،میرحمزه  ولد منډی باشندگان قریه بلاغ ، سردارولی  ولد عبدالقدوس  ، مطیع الله  ولد محب الله ، عبدالولی ولد شاه ولی ، موسی کلیم ولد نور محمد، محمدعوض ولد محمدلعل ، عبدالمنان ولد عبدالوهاب ، سیف الله ولد تاج محمد، سات محمد ولد تاج محمد، رحمان شاه ولد کرم ، عبدالمحمد ولد محمدجان، گل ولد تاج محمد،محمدعبدالکبیر ولد شیرمحمد،عطاء الله  ولد شیرمحمد، حمیدالله ولد سرور، عبدالکریم ولد امین الله اکا ، گلاپ شاه ولد باریداد

افراد نامبرده تعهد کرده اند که به هیچ صورت به ادارۀ اجیر باز نگشته و تا آخرین رمق زندگی با مجاهدین همکار و هم پیمان باقی بمانند .

۲۰۱۶/۵/۱۲