سلسلهٔ هم‌رکاب با سپاهیان راه جهاد/ بخش اول

همیشه به هر کجا که طبیعت و دل‌شان می‌خواست راهی شده و در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها برای تفریح می‌رفتند،‌ حتی شب‌ها را نیز با هیچ‌گونه ترسی، در کوه‌ها سپری می‌کردند. نیروهای متجاوز چنان با راحتی و بدون هراس، مشغول سیر و سیاحت بودند، که گویا افغانستان یکی از شهرهای آمریکا است.

هجوم و تجاوز آمریکا بر افغانستان یک پلان طرح‌شده از قبل بود، و آمریکا برای اشغال افغانستان و رسیدن به هدف شومش که تجاوز بر این سرزمین بود، حملۀ ۱۱ سپتامبر را بهانه‌ کرده و بر افغانستان حمله نمود، تا این‌که حکومت امارت اسلامی را ساقط نموده و رژیم جمهوریت را به عنوان دولت دست‌نشانده انتخاب کرد. در حقیقت این رژیم از خود اختیاری نداشت، و تنها تصمیم‌گیرندهٔ تمام امور، آمریکا بود.

هیچ ولایت و ولسوالی‌ای از این اشغال مستثنی نبود، و پای تجاوز به همه‌جا دراز شده بود. در‌ اوایل اشغال، نیروهای متجاوز با غرور تمام، بدون هیچ‌گونه هراسی، با تصمیم خود هر کجا که می‌خواستند پای پلید خود را دراز می‌کردند، طوری که گویا در شهر خودشان زندگی می‌کنند.

همیشه به هر کجا که طبیعت و دل‌شان می‌خواست راهی شده و در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها برای تفریح می‌رفتند،‌ حتی شب‌ها را نیز با هیچ‌گونه ترسی، در کوه‌ها سپری می‌کردند. نیروهای متجاوز چنان با راحتی و بدون هراس، مشغول سیر و سیاحت بودند، که گویا افغانستان یکی از شهرهای آمریکا است.

ولی این روزها برای متجاوزین زیاد طول نکشیدند، و این خوش‌گذرانی‌ها رفته‌رفته برای‌شان تبدیل به کابوس شده و فراتر از تصور‌شان گشت، و آن‌چه را که در وهم‌شان هم نمی‌آمد، با چشمان خود دیدند، و پس از آن متوجه شدند که، با وجود این‌که عده‌ای ناخلف، مادر خود -یعنی میهن‌شان- را فروختند، ولی در مقابل، این سرزمین فرزندانی هم دارد که برای قطع‌نمودن پای متجاوزین، و اخراج‌شان از این خاک مردان، حاضر‌اند جسم‌های‌شان را تکه‌تکه کرده و قربان کنند.

آن‌جا بود که دوباره بعد از مدت کمی از سکوتِ مصلحتی، حنجره‌ها به صدا آمد و نعره‌های تکبیر از گوشه‌و‌کنار افغانستان به گوش رسید و منادی «حی على الجهاد» ندا داد، و مردمان جهادپیشه و جوانانِ مخلص و مجاهد به آن لبیک گفته و حرکت کردند، و این‌چنین نام امارت اسلامی افغانستان، دوباره ورد زبان‌ها قرار گرفته، و در همه‌جا زمزمه می‌شد که طالبان دوباره پیدا شدند.

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان تحت قیادت امیرالمؤمنین، ولی کامل، بت‌شکن عصر، عمرثالث «ملا محمدعمر مجاهد» -رحمه‌الله- جنگ‌های چریکی را در کشور راه‌اندازی نمودند. بدین ترتیب، تعداد اندک و انگشت‌شماری از مجاهدین، بر فراز کوه‌های افغانستان نمایان شده، و جبهه‌های جهاد را فعال کردند، و برای حمله علیه پایگاه‌های متجاوزین و غلامان‌شان، تشکیلات را ترتیب دادند.

ادامه دارد…