پیام عالی‌قدر امیرالمؤمنین به مناسبت دستاربندی و فراغت فضلاء وحافظان

برای دانلود کلیک کنید.  پیام عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله

برای دانلود کلیک کنید.

 پیام عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله