فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در رابطه به رشد تجارت و صنایع

بر اساس فرمان خاص عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبه الله اخندزاده حفظه الله زعیم امارت اسلامی افغانستان، با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی کشور و با درنظرداشت تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی در منطقه و همچنان معیاری سازی تجارت، افزایش صادرات و به هدف ایجاد مناسبات دوامدار و پایدار با […]

بر اساس فرمان خاص عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبه الله اخندزاده حفظه الله زعیم امارت اسلامی افغانستان، با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی کشور و با درنظرداشت تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی در منطقه و همچنان معیاری سازی تجارت، افزایش صادرات و به هدف ایجاد مناسبات دوامدار و پایدار با کشورهای همسایه و منطقه و به همین ترتیب حمایت و رشد سکتور خصوصی و تولیدات داخلی، مراتب آتی منظور شده است:

(۱) وزارت ها و ادارات مربوطه امارتی ملکف اند که با توجه به مصالح تجارتی و اقتصادی کشور، سهولت های لازم را برای تجارت در بنادر، نقاط عبوری و شاهراه ها فراهم نمایند.

(۲) مسئولین و کارمندان وزارت ها و ادارات امارتی در مرکز و ولایات مکلف اند که در مطابقت با اسناد تقنینی نافذۀ کشور، با فعالان سکتور خصوصی برخورد نیک نمایند و در اجراات مربوطه از تعلل و تاخیر جلوگیری کنند.

(۳) وزارت ها و ادارات امارتی مکلف اند که به هدف رشد صنایع داخلی و خودکفایی کشور، در صورت امکان از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبه الله اخندزاده حفظه الله
۱۴۴۵/۲/۶ هـ ق
۱۴۰۲/۵/۳۱ هـ ش ۲۰۲۳/۸/۲۲ م