بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت نورستان ایجاد گردید 

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت نورستان بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت نورستان تعیین شدند. محترم شیخ […]

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت نورستان بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت نورستان تعیین شدند.

محترم شیخ صاحب محمد انور بحیث رئیس شورای علمای نورستان، محترم شیخ صاحب محمد علی بحیث معاون و محترم مفتی صاحب موسی بحیث عضو و مسؤول اداری و مالی شورای متذکره تعیین شدند.

همچنان محترم شیخ حبیب الرحمن، محترم مفتی امان الله، محترم شیخ نجیب الله، محترم مولوی شاکر، محترم مولوی ذاکر، محترم شیخ محمد قائم، محترم مولوی عبدالعلی، محترم شیخ عبدالرحمن، محترم مولوی مصباح الدین، محترم مولوی تاج الدین، محترم مولوی عبدالرحیم و محترم مولوی حبیب الله بحیث اعضای این شورا تعیین گردیدند.

به همین ترتیب مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت نورستان مکلفیت دارند تا مطابق لایحه خویش برای هماهنگی بیشتر امور این ولایت و در رابطه به موضوعات محول شده به مسؤولین مربوطه ولایت در روشنایی شریعت مشوره بدهند و مسؤولین ولایت مکلف اند که به مشوره های شورای علما در مطابقت به لایحه شان عمل نمایند و در اجراء لایحه نیز تلاش کامل کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۳/۲ هـ ق

۱۴۰۲/۶/۲۶ هـ ش ۲۰۲۳/۹/۱۷ م