بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت سرپل نیز ایجاد گردید

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت سرپل بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین به اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت سرپل تعیین شدند. محترم […]

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت سرپل بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین به اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت سرپل تعیین شدند.

محترم مفتی صاحب عبدالمنان بحیث رئیس شورای علمای ولایت سرپل، محترم مولوی صاحب محمد ظاهر بحیث معاون و محترم مولوی صاحب خیر الدین بحیث عضو و مسؤول اداری و مالی شورای متذکره تعیین شدند.

همچنان محترم مولوی سراج الدین، محترم مولوی شفیق الله، محترم مولوی محمد شاکر، محترم مولوی فیض الله، محترم مولوی محمد یوسف، محترم مولوی امین الله، محترم مولوی ولی محمد، محترم مولوی محمد مجاهد، محترم شیخ عبدالحق، محترم مولوی اسلام الدین، محترم مولوی محمد رسول و محترم مولوی محمود بحیث اعضای این شورا تعیین شدند.

به همین ترتیب مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت سرپل مکلفیت دارند تا مطابق لایحه خویش برای هماهنگی بیشتر امور این ولایت و در رابطه به موضوعات محول شده به مسؤولین مربوطه ولایت در روشنایی شریعت مشوره بدهند و مسؤولین ولایت مکلف اند که به مشوره های شورای علما در مطابقت به لایحه شان عمل نمایند و در اجراء لایحه نیز تلاش کامل کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۳/۲ هـ ق

۱۴۰۲/۶/۲۶ هـ ش ۲۰۲۳/۹/۱۷ م