بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت لغمان ایجاد گردید

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت لغمان بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین به اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت لغمان تعیین شدند. محترم مولوی […]

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت لغمان بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین به اسامی ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت لغمان تعیین شدند.

محترم مولوی صاحب محمد سلیم بحیث رئیس شورای علمای ولایت لغمان، محترم مولوی امرالله بحیث معاون و محترم مولوی صاحب عبدالمعبود بحیث عضو و مسؤول اداری و مالی شورای متذکره تعیین شدند.

همچنان محترم مولوی عمر گل، محترم مولوی فداء محمد، محترم مولوی عبدالرازق، محترم شیخ رفیع الله، محترم مولوی عبدالمنان، محترم مولوی عبدالله، محترم مولوی مطیع الله، محترم، مولوی عنایت الله، محترم مولوی عبدالواسع، محترم مولوی غلام حسین، محترم مولوی شاه محمد و محتر مولوی سید هاشم بحیث اعضای این شورا تعین شدند.

به همین ترتیب مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت لغمان مکلفیت دارند تا مطابق لایحه خویش برای هماهنگی بیشتر امور این ولایت و در رابطه به موضوعات محول شده به مسؤولین مربوطه ولایت در روشنایی شریعت مشوره بدهند و مسؤولین ولایت مکلف اند که به مشوره های شورای علما در مطابقت به لایحه شان عمل نمایند و در اجراء لایحه نیز تلاش کامل کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۳/۲ هـ ق

۱۴۰۲/۶/۲۶ هـ ش ۲۰۲۳/۹/۱۷ م