بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت میدان وردک ایجاد گردید

برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بنا به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت میدان وردک بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت میدان وردک تعیین شدند. محترم مولوی صاحب عبدالهادی بحیث […]

برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بنا به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت میدان وردک بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت میدان وردک تعیین شدند.

محترم مولوی صاحب عبدالهادی بحیث رئیس شورای علمای میدان وردک، محترم مولوی صاحب محمد عابد بحیث معاون و محترم مولوی صاحب روح الله بحیث عضو و مسؤول اداری و مالی شورای متذکره تعیین شدند.

همچنان محترم مولوی محمد الله،محترم مولوی محمد حلیم، محترم مولوی عبدالرشید، محترم مولوی امین الله،

محتر مولوی نورالله، محترم شیخ اسد الله، محترم مولوی عبدالرؤف، محترم مولوی رحمت گل، محترم شیرمحمد اخندزاده، محترم مولوی همایون، محترم مولوی محمد ناصر و محترم مولوی مجاهد الله بحیث اعضای این شورا تعیین گردیدند.

به همین ترتیب مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت میدان وردک مکلفیت دارند تا مطابق لایحه خویش برای هماهنگی بیشتر امور این ولایت و در رابطه به موضوعات محول شده به مسؤولین مربوطه ولایت در روشنایی شریعت مشوره بدهند و مسؤولین ولایت مکلف اند که به مشوره های شورای علما در مطابقت به لایحه شان عمل نمایند و در اجراء لایحه نیز تلاش کامل کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۳/۲ هـ ق

۱۴۰۲/۶/۲۶ هـ ش ۲۰۲۳/۹/۱۷ م