بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت بامیان ایجاد گردید 

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت بامیان بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت بامیان تعیین شدند. محترم مولوی صاحب […]

بر اساس نصوص شرعی برای تحکیم و پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی مشوره گرفتن از علمای دینی یک امر شرعی است، بناءً به منظور هماهنگی بیشتر امور ولایت بامیان بر اساس فرمان عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله علمای کرام و متنفذین ذیل بحیث مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت بامیان تعیین شدند.

محترم مولوی صاحب عبدالقیوم بحیث رئیس شورای علمای بامیان، محترم مولوی صاحب محمد نظر بحیث معاون و محترم مولوی صاحب آغا محمد بحیث عضو و مسؤول اداری و مالی شورای متذکره تعیین شدند.

همچنان محترم مولوی محمد شاه، محترم مولوی امین الله و محترم مولوی غلام حضرت بحیث اعضای این شورا تعین گردیدند.

به همین ترتیب مسؤولین و اعضای شورای علمای ولایت بامیان مکلفیت دارند تا مطابق لایحه خویش برای هماهنگی بیشتر امور این ولایت و در رابطه به موضوعات محول شده به مسؤولین مربوطه ولایت در روشنایی شریعت مشوره بدهند و مسؤولین ولایت مکلف اند که به مشوره های شورای علما در مطابقت به لایحه شان عمل نمایند و در اجراء لایحه نیز تلاش کامل کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۳/۲ هـ ق

۱۴۰۲/۶/۲۶ هـ ش ۲۰۲۳/۹/۱۷ م