بر اساس هدایت عالیقدر امیرالمؤمنین کمیسیونی برای مهاجرین عودت کننده به کشور، ایجاد شد

بنابر هدایات خاص عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبه الله اخندزاده حفظه الله زعیم امارت اسلامی امروز دوشنبه نشستی تحت ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان با سرپرست وزیران وزارت های مربوطه تدویر یافت. در این نشست در خصوص وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه بحث صورت گرفت و […]

بنابر هدایات خاص عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبه الله اخندزاده حفظه الله زعیم امارت اسلامی امروز دوشنبه نشستی تحت ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان با سرپرست وزیران وزارت های مربوطه تدویر یافت.

در این نشست در خصوص وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه بحث صورت گرفت و در روشنایی معلومات و گزارشات بدست آمده، در رابطه به راه حل مشکلات موجوده به گونه تفصیلی صحبت شد و به منظور رسیدگی به موقع مشکلات مهاجرین و تنظیم بهتر امور ادارات مربوطه یک کمیسیون ایجاد گردید.

همچنان در این نشست به هدف انسجام و شفافیت فعالیت های کمیسیون متذکره، به یک کمیته‌ای تحت ریاست محترم مولوی صاحب عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء وظیفه سپرده شد که به اسرع وقت برای کمیسیون یاد شده یک طرزالعمل را ترتیب نماید تا بر مبنای آن امور ادارات مربوطه به گونه درست تنظیم و در میان آنها روحیه و فضای بیشتر همکاری و هماهنگی ایجاد گردد.