حجاب، حکم شرعی‌ است و باید رعایت شود!

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی دفتر نمایندگی سیاسی «یوناما» برای افغانستان اخیراً گزارش را در باره‌ی گرفتاری یک‌تعداد زنان نشر کرد که آن خبر به‌دور از واقعیت می‌باشد. البته چندی‌قبل در یک بیانیه، سخنگوی مرکزی امارت‌اسلامی افغانستان، محترم ذبیح‌الله‌مجاهد گرفتاری یک‌تعداد دخترخانم‌ها را به خواست والدین آنها عنوان کرده بود که آنها بعد از نصیحت و […]

نویسنده: طلحه مبارز بدخشانی

دفتر نمایندگی سیاسی «یوناما» برای افغانستان اخیراً گزارش را در باره‌ی گرفتاری یک‌تعداد زنان نشر کرد که آن خبر به‌دور از واقعیت می‌باشد. البته چندی‌قبل در یک بیانیه، سخنگوی مرکزی امارت‌اسلامی افغانستان، محترم ذبیح‌الله‌مجاهد گرفتاری یک‌تعداد دخترخانم‌ها را به خواست والدین آنها عنوان کرده بود که آنها بعد از نصیحت و راهنمایی لازم دوباره رها گردیده‌اند؛ اما اظهارات اخیر دفتر نمایندگی سیاسی «یوناما» برای افغانستان که گویا دختران از ساحات هزاره‌نشین و یا تاجیک‌نشین گرفتار شدند، به‌دور از حقیقت می‌باشد.

 

امارت‌ اسلامی افغانستان یک کشورِ اسلامی می‌باشد که تقریبا صد‌فیصدِ مردم آن مسلمان، تابع احکام و فرامین اسلامی می‌باشند. رعایت حجاب یک از اوامر الهی می‌باشد که زنان و دختران مسلمان مکلّف به‌رعایت نمودن آن می‌باشند. حجاب‌اسلامی از نصوص‌شرعی تصریح و معلوم گردیده است که برای زنان مسلمان پوشانیدن تمام بدن آنها از سر تا پا فرض می‌باشد و باید بدون کدام بهانه‌ای رعایت کرده شود.

جهاد و مبارزه بیست‌ساله‌ی مردم افغانستان به‌خاطر ختمِ اشغال و ریشه‌کن کردن فساد، ظلم، جنایات و بدحجابی در شهر‌های آن بود. در این راه مجاهدینِ مخلص سرهای خویش را قربانی کردند و رنگِ خون‌شان را به چادر حیا و عفت خواهران و مادران عزیز به امانت گذاشتند. خطاب من به خواهران آن‌ست که تو ای خواهر و مادر عزیز که در یک جامعه‌‌ی اسلامی پرورش یافته‌ای، پدران و مادران شما نیز در خانواده‌های مسلمان پرورش یافته‌اند؛ پس به‌جای تقلید از فرهنگ و رسومات غرب، می‌بایست از فرهنگ و رسومات‌اسلامی خویش پیروی نمایید.

در کشور‌های اسلام‌ستیز، زنانِ محجبه‌ی مسلمان، چادرِ حجاب‌شان از آنها گرفته می‌شود، حقی‌ که اسلام برای آنها عطا کرده است گرفته می‌شود؛ اما هیچ‌گاه نهادهای حقوق بشر و سازمان‌ملل از آنها جایی نام نمی‌برند و عملکرد مسببین آنها را نیز محکوم نمی‌کنند؛ اما وقتی‌که در افغانستان زنانِ مسلمان ما مجبور به رعایت حجاب می‌شوند، این موضوع واکنش سازمان‌ملل را بر‌انگیخته می‌کند که خودش به نوعی مسئله‌ای یک‌بام و دو هوا می‌باشد.