امارت شناسی/بخش شانزدهم

جبههٔ تبلیغاتی و فرهنگی بخش مهمی از جهاد بیست ساله، جبههٔ تبلیغات و جنگ روانی بود. همزمان با حملهٔ نظامی به افغانستان، آمریکایی‌ها حملات تبلیغاتی گسترده و جنگ روانی–فکری را نیز آغاز کردند. علاوه با افزایش زمان پخش برنامه‌های رادیو آزادی، رادیو صدای آمریکا و سایر رادیوهای بین المللی صدها رسانهٔ رادیویی، تلویزیونی، چاپی و […]

جبههٔ تبلیغاتی و فرهنگی

بخش مهمی از جهاد بیست ساله، جبههٔ تبلیغات و جنگ روانی بود. همزمان با حملهٔ نظامی به افغانستان، آمریکایی‌ها حملات تبلیغاتی گسترده و جنگ روانی–فکری را نیز آغاز کردند. علاوه با افزایش زمان پخش برنامه‌های رادیو آزادی، رادیو صدای آمریکا و سایر رادیوهای بین المللی صدها رسانهٔ رادیویی، تلویزیونی، چاپی و انترنتی در داخل و خارج کشور از نو ایجـاد شـدند که همگی به یک صـدا بـه حمایت از اشغالگری و دموکراسیِ تحمیلی علیه امارت اسلامی، جهاد و اسلام به تبلیغات می‌‌پرداخت. هجوم تبلیغاتی اشغالگران آن قدر گسترده بود که تا به حال مثل آن را کسی ندیده بود. مجاهدین برای جلوگیری از این هجـوم انبوه تبلیغاتی بـه صـورت فردی و به شکل منسجم دست به جهاد قلمی و رسانه‌ای زدند. فعالیت تبلیغی مجاهدین در ابتدا فقط از طریق پخش ترانه‌ها و اشعار بود، که احساسات خوابیدهٔ مردم مظلوم را بیدار می‌کرد. همچنین مجاهدین با

انتشار شب‌نامه‌ها، پوسترها و اعلامیه‌های تبلیغاتی سعی داشتند داعیهٔ خود را به گوش مردم برسانند.

بعدها اولین مجلاتی چون عزم، توکل، څرک، توره بوره و الصمود راه اندازی شد که بعدها به صورت رسمی از طرف کمیسیون فرهنگی پخش می‌گردید.

رسیدگی به جبهه فرهنگی و نشراتی وظیفهٔ کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی بود که در ابتدا مولوی قدرت الله جـمال و سپس استاد محمد یاسر ریاست آن را بر عهده داشت. بعدا مولوی امیرخان متقی برای مدت طولانی ریاست این کمیسیون را بر عهده گرفت و در سال‌های آخـر جهاد‌، کمیسیون فرهنگی از جانب مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اداره می‌شد. کمیسیون فرهنگی چندین بخـش و نمایندگی داشت. بخش سخن‌گویان امارت اسلامی و جمع‌آوری اخبـار جهادی از سراسر کشور، بخش نشرات چاپی که مجلات څرک، شهامت، مورچل، حقیقت، الصمود و شریعت را منتشر می‌کرد. بخش نشرات آنلاین که به شمول وب‌سایت مرکزی «الاماره» یازده وب‌سایت داشت. رسانه‌های نیمه مستقل ماننـد: نـن تـکـی آسیا، عـزم، کابـل تکی کام و غیره. استودیوهای نشرات ویدیویی مانند الاماره، منبع الجهاد، الهجره و… اینها بخش‌های مهم کمیسیون فرهنگی بودند که به صورت مؤثر، حرفه‌ای و فعال سنگر جهاد را زنده نگه داشتند.

افزون بر این، مبارزین اسلام‌گرا، نویسندگان، شاعران، نعت خوانان و فعالان رسانه‌ای کسانی بودند که با نام‌های مستعار و با تلاش خستگی‌ناپذیر خود در رسانه‌های اجتماعی سنگر جهاد قلمی را گرم نگه داشتند و در پیروزی جهاد و شکستن روحیه دشمن، نقش مهم و کلیدی را ایفا کردند.