امارت شناسی

امارت شناسی/بخش بیست‌ودوم

پیروزی دوباره امارت اسلامی و حاکمیت آن بر افغانستان، از کتاب امارت شناسی

فصل دهم
پیروزی جهاد و حاکمیت بار دوم امارت اسلامی افغانستان

عوام و اسباب شکست آمریکا چه بود؟
در سال ۲۰۰۱ م زمانی که آمریکا بر افغانستان حمله کرد و در طی چند ماه توانست بر این کشور تسلط پیدا کند، در آن زمان هیچ مرکز تحقیقاتی یا مطالعاتی این را تخمین نمی‌زد که آمریکا به شکستی این قدر فضیحانه روبه‌رو شود و با سرافگندگی از این کشور پا به فرار بگزارد. آمریکایی‌ها، اعضای اتحادیهٔ ناتو و شریکان دیگر شان در دوران اشغال همیشه از ماندن طولانی مدت در افغانستان سخن می‌زدند و به ادارهٔ کابـل از حمایت قاطع و دایمی اطمینان می‌دادند.

با این همه ما دیدیم که آمریکایی‌ها شکست خوردند، نیروهای‌شان با خیلی ترس‌وهراس در حالت سرافگندگی از افغانستان پا به فرار گذاشتند.

در این هیچ شکی نیست که شکست آمریکا یک نمونه‌ای از فیصله‌هـا و تقدیر الهی بود که در طول تاریخ مستکبرین را همیشه از اوج غـرور بـه گودال ذلت فروافگنده است؛ ولی اگر از نظر اسباب ظاهری به این قضیه بنگریم علت‌های شکست آمریکا را می‌توان به طور ذیل خلاصه کرد: حقانیت صف جهادی و حمایت عموم مردم از جهاد یکی از عوامل اصلی شکست آمریکا و پیروزی امارت اسلامی، حقانیت داعیه و مبارزهٔ امارت اسلامی بود. همه می‌دانند که آمریکایی‌ها از آن سوی کره زمین آمدند و کشوری مستقل و اسلامی به نام «افغانستان» را اشغال کردند.

از نقطه نظر دینی این اشغال ادامه تجاوزات ظالمانه کفار حربی و جنگ‌های صلیبی و استعماری غربیان، بر ضد اسلام و سرزمین اسلامی بود و از سوی دیگر نقض آشکار حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت اراضی ملت ما را نیز با خود داشت.

آمریکائیان و غلامان‌شان هرچند کوشش کردند که اشغال خود را مشروع نشان دهند و برای این کار به فیصله‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد می‌کردند؛ اما مردم افغانستان می‌دانستند که «راه کدام است و چاه کدام».
مردم افغانستان فریب تبلیغات بی‌اساس آن‌ها را نخوردند؛ بلکه آن‌هـا را هماننـد مهاجمان انگلیسی و شوروی می‌دیدند و جهاد در مقابل آن‌هـا را وظیفهٔ دینی، وجدانی و ملی خود می‌دانستند.
حقانیت داعیهٔ جهادی امارت اسلامی، نفوذ آن در بین مردم را بیشتر کرد و ملت هم به طور کامل از جهاد حمایت کردند و بدون هیچ نوع تفاوت قـومی، مذهبی و زبانی در جهاد فی سبیل الله همگی شرکت داشتند.

بخش بیست‌ویکم

بخش بیستم