امارت شناسی/بخش نوزدهم

یازده دور مذاکره در سال ۲۰۱۷ میلادی که بار دیگر تغییر سیاسی در آمریکا رخ داد و پس از بارک اوباما، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خـواه قـدرت کاخ سفید را به دست گرفت، استراتژی نظامی برای افغانستان را اعلام کرد و عملیات نظامی را تشدید کرد. در این مرحله در جبهه‌های دیگر جنگ روانی […]

یازده دور مذاکره

در سال ۲۰۱۷ میلادی که بار دیگر تغییر سیاسی در آمریکا رخ داد و پس از بارک اوباما، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خـواه قـدرت کاخ سفید را به دست گرفت، استراتژی نظامی برای افغانستان را اعلام کرد و عملیات نظامی را تشدید کرد.

در این مرحله در جبهه‌های دیگر جنگ روانی گسترده‌ای را نیز علیـه امارت اسلامی آغاز کرد. که یکی از بخش‌های اصلی آن به چالش کشیدن مبارزات امارت اسلامی از بُعد دینی بود. در همین راستا به دستور آمریکا در اندونزیا، در مکه و جـدهٔ عربستان جلساتی به نام «علمای دین» برگزار شد و جهاد در افغانستان را نادرست خواندند و از سوی دیگر در کابل در «تالار لویه جرگه» جلسه‌ای به نام علمای دین دایر گردید.

از طرف دیگر فعالیت‌هـایی بـه نـام «حرکات صلح» و «پرلت» جـاری بـود که از سوی استخبارات ادارهٔ کابل حمایت می‌شد و هدف آن اعمال فشار از طرف‌های مختلف بر امارت اسلامی بود.

اما همهٔ این تلاش‌ها با شکست مواجه شد و تغییری در اوضاع ایجاد نگردید. از سوی دیگر، استراتژی نظامی ترامپ نیز مانند استراتژی‌های قبلی با شکست مواجه شد و آمریکایی‌ها حاضر شدند که به خاطر فراهم ساختن مقدماتی بـرای فـرار آبرومندانه به میز مذاکره بنشینند.

 

طرف آمریکایی که تا کنون تلاش می.کرد تا امارت اسلامی را با ادارهٔ کابـل بـه گفت‌وگو بکشاند، در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی ۱۳۹۷/۶/۱۳ هـ ش وزارت امور خارجهٔ آن رسما اعلام کرد که زلمی خلیل زاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان و عراق و دیپلمات ارشد آمریکایی را بـه حیـث نماینـدهٔ خـاص بـرای صلح و مذاکرات افغانستان تعیین کرده است که در آیندهٔ نزدیک گفتگوهای رودررو با طالبان را آغـاز خواهد کرد. به این ترتیب مذاکرات امارت اسلامی و آمریکایی‌ها به شکل واقعی آغـاز شد و ماه‌ها ادامه یافت.

 

مراحل نخست

مذاکرات بین دو طرف برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی در ۱۲ اکتوبر در دوحهٔ قطر آغاز شد. در این مرحله، هیأت آمریکایی و نمایندگان امارت اسلامی گفت‌وگوهای بسیار مقدماتی داشتند و بحث عمیقی در مورد موضوعات اساسی نداشتند؛ اما در کل دو طرف بر ادامه این سلسله توافق کردند.

چند روز پس از این مذاکرات، در ٢۴ اکتوبر، سخنگوی امارت اسلامی، ذبیح الله مجاهد، اعلام کرد که ملا عبدالغنی بـرادر، معاون امارت اسلامی که از ۹ سال گذشته در پاکستان زندانی بود، آزاد شده است. در همان روزها، پنج تن از رهبران امارت اسلامی آزاد شده از گوانتانامو به عنوان اعضای رسمی دفتر قطر منصوب شدند. دور دوم مذاکرات در ١۶ نوامبر ۲۰۱۸ در دوحه برگزار شـد و بـه مـدت سه روز ادامه داشت. سخنگوی امارت اسلامی پس از این گفت‌وگوها به رسانه‌ها گفت که نمایندگان امارت علاوه از توضیح وضعیت کنونی افغانستان و تاکید بر نظام مقدس اسلامی، راه حل واقعی مشکل را، به آمریکایی‌ها ارایه کرده اند.

هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مهم در مذاکرات دیده نشد.

خلیل زاد پس از پایان گفت‌وگوها به کابل رفت و گفت که به پیشرفت در مذاکرات امیدوار است.

هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مهم در مذاکرات دیده نشد. خلیل زاد پس از پایان گفت‌وگوها به کابل رفت و گفت که به پیشرفت در مذاکرات امیدوار است. در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی دور سوم مذاکرات در ابوظبی امارات متحـدهٔ عربی برگزار شد این نشست با نشست‌های دیگر متفاوت بـود؛ زیـرا بـه جـای قطر در امارات برگزار شد و نمایندگان پاکستان و آمریکا نیز در آن شرکت داشتند. در این دیدار، هیئت امارت اسلامی تحت فشار حد اکثری قرار گرفت تا با هیأت اداره کابـل به ریاست حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ادارۂ اشرف غنی گفت‌وگو کنند؛ اما رهبران امارت که با حضور اشغالگران گفت‌وگو با دوستان داخلی آنان را بی‌معنی می‌دانستند، مقاومت کرده و از گفت‌وگو با هیئت رژیم کابل خودداری کردند. هر چند بر اساس برنامهٔ طرف آمریکایی، قـرار ایـن بـود که در این نشست در‌ مورد آتش بس، گفتگوهای حضوری با ادارهٔ کابل، حکومت موقت، انتخابات و سایر موضوعات بحـث شـود؛ امـا گـروه مذاکره کننـدهٔ امـارت از صحبت در این زمینـه خودداری کرده و با صدور بیانیه‌ای دلیـل تمـام مشکلات افغانستان را حضـور آمریکایی‌ها خواندند و افزودند: تا زمانی که با آمریکایی‌ها در ایـن مـورد تـوافقی صورت نگیرد، اشغالگری به پایان نرسد و جنبهٔ خارجی قضیه حـل نشـود، مـا حـاضر نیستیم با هیچ طرفی در مورد مسائل داخلی صحبت کنیم.