اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی/بخش اول

کتاب اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی از طرف دارالافتای مرکزی امارت اسلامی برای عموم مردم و خصوصا برای مجاهدین ترتیب و نشر شده است، که مطالب آن را در چند بخش نشر خواهیم کرد. اطاعت امیر؛ وظیفه دینی ماست هدف و مقصد بزرگ جهاد ، اعلاء كلمة الله و جاری کردن قوانین الهی بر […]

کتاب اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی از طرف دارالافتای مرکزی امارت اسلامی برای عموم مردم و خصوصا برای مجاهدین ترتیب و نشر شده است، که مطالب آن را در چند بخش نشر خواهیم کرد.

اطاعت امیر؛ وظیفه دینی ماست

هدف و مقصد بزرگ جهاد ، اعلاء كلمة الله و جاری کردن قوانین الهی بر روی زمین است؛ اما این دو مورد زمانی امکان دارد که در جامعه از امیر اطاعت شود، بدون اطاعت، از (یک) طرف نظام اسلامی ناقص است، و بقا و دوام کرده نمی تواند، و از طرف دیگر، همین اطاعت و ظیفه دینی ماست، رسول الله – صلی الله عليه و سلم- می‌فرماید: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني»
ترجمه: هر کسی که اطاعت من را بکند ، بدون شک او اطاعت الله را کرده و هر کس نافرمانی من را بکند؛ بدون شک نافرمانی الله متعال را کرده است و هر کس اطاعت امیر را بکند، در حقیقت اطاعت من را کرده و هر کس نافرمانی امیر را بکند، در حقیقت نافرمانی من را کرده است.
حدیث بالا نشان می‌دهد که اطاعت امیر، در حقیقت اطاعت رسول اللہ صلی الله علیه وسلم است و اطاعت ایشان، اطاعت الله جل جلاله است. اگر ما می‌خواهیم به معنای واقعی پایبند شریعت باشیم و نظام اسلامی‌مان تقویت شود؛ باید به طور کامل از امیر خود اطاعت کنیم، اگر (خدای ناکرده) در اطاعت کوتاهی شود، از طرفی ستون‌های نظام متزلزل می‌شود و از طرف دیگ، نافرمانی الله جل جلالہ و رسول او -صلی اللہ علیہ و سلم- را کرده‌اند.

سرکشی از امر و نهی امیر، جایز نیست
مخالفت و سرپیچی از امر و نهی امیر، ناجایز و حرام است؛ چون اطاعت امیر فرض است و با نصوص قطعی ثابت شده است.
الله جل جلاله می فرماید:
{يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} [النساء ۵۹]
ترجمه: ای مؤمنان! اطاعت الله و رسول او را بکنید و از امیران خود (اطاعت کنید).
علامہ سرخسی رحمه الله می‌نویسد: إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فعليهم أن يطيعوه، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع.
ترجمه: (اگر امیر) آنان را به چیزی امر کرد که آنها نمی دانستند در آن نفع است یا ضرر، بازهم بر آنان اطاعت لازم است؛ چون فرضیت اطاعت با نص قطعی ثابت است و شکی که برای آنان به وجود آمده درباره اینکه آن امر به نفع آنان است یا نه، نمی تواند با نص قطعی معارضه کند.