پیام صوتی الحاج سراج الدین حقانی معاون امارت اسلامی

متن کامل پیام صوتی نایب امارت اسلامی الحاج سراج الدین حقانی در مورد انفجارات اخیر و وضعیت عمومی به زبان دری را از لینک  ذیل شنیده و داونلود کنید   https://archive.org/download/VID20170615WA0007/VID-20170615-WA0007.mp4

متن کامل پیام صوتی نایب امارت اسلامی الحاج سراج الدین حقانی در مورد انفجارات اخیر و وضعیت عمومی به زبان دری را از لینک  ذیل شنیده و داونلود کنید