ملا عبدالمنان اخند:آوازه های جنگ ذات البینی در هلمند تلاش تبلیغاتی دشمن است (صوتی)

دو روز قبل حملات مسلحانه از سوی مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های و مراکز عساکر، پولیس و اربکی های ادارهء دست نشانده در منطقهء تریخ ناور ولسوالی مارجه ولایت هلمند صورت گرفت که در نتیجه تلفات سنگین جانی و مالی به دشمن وارد گردید که بعد از حمله تعدادی از رسانه ها خبر دادند […]

دو روز قبل حملات مسلحانه از سوی مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های و مراکز عساکر، پولیس و اربکی های ادارهء دست نشانده در منطقهء تریخ ناور ولسوالی مارجه ولایت هلمند صورت گرفت که در نتیجه تلفات سنگین جانی و مالی به دشمن وارد گردید که بعد از حمله تعدادی از رسانه ها خبر دادند که جنگ ذات البینی بین مجاهدین صورت گرفته است.

اینکه صورت الحال رویداد چگونه بوده است؟ ما در این مورد مصاحبه ای را با الحاج ملا عبدالمنان آخند مسئول نظامی و والی ولایت هلمند انجام داده ایم تا در مورد جنگ صورت گرفته در منطقهء تریخ ناور و بعضی از موضوعات مرتبط به سئوالات همکار ما جواب بگوید که توجهء شما را به شنیدن آن معطوف میداریم.

برای شنیدن مصاحبه اینجا کلیک کنید