مصاحبۀ استودیوی جهادی الاماره با محترم فضلی صاحب مجاهد نفوذی در قندهار

همکار استودیوی الاماره مصاحبه ای را با محترم فضلی صاحب مجاهد نفوذی در قندهار  انجام داده است که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنیم: برای شنیدن پیام بر لینک ذیل کلیک کنید  

همکار استودیوی الاماره مصاحبه ای را با محترم فضلی صاحب مجاهد نفوذی در قندهار  انجام داده است که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنیم:

برای شنیدن پیام بر لینک ذیل کلیک کنید