مصاحبه همکار الاماره در مورد فتوحات اخیر در فاریاب

همکار ویب سایت الاماره در مورد فتوحات و دستاوردهای مجاهدین در ولایت فاریاب مصاحبه ای را با مسئول مطبوعاتی آن ولایت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه کوتاه جلب میداریم: برای شنیدن و داونلود مصاحبه بر لینک ذیل کلیک کنید مصاحبه همکار الاماره در مورد فتوحات اخیر در ولایت فاریاب […]

همکار ویب سایت الاماره در مورد فتوحات و دستاوردهای مجاهدین در ولایت فاریاب مصاحبه ای را با مسئول مطبوعاتی آن ولایت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه کوتاه جلب میداریم:

برای شنیدن و داونلود مصاحبه بر لینک ذیل کلیک کنید

مصاحبه همکار الاماره در مورد فتوحات اخیر در ولایت فاریاب