مصاحبه با همکار فرهنگی بادغیس در مورد فتوحات اخیر در آن ولایت

همکار الاماره در مورد دست آوردها و فتوحات اخیر در ولایت بادغیس مصاحبه ای را با نمایندهء فرهنگی آن ولایت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن دعوت می کرد (مصاحبه به زبان پشتو انجام شده است) برای شنیدن مصاحبه کلیک کنید https://soundcloud.com/user-632914749/newmaraka2017

همکار الاماره در مورد دست آوردها و فتوحات اخیر در ولایت بادغیس مصاحبه ای را با نمایندهء فرهنگی آن ولایت انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن دعوت می کرد

(مصاحبه به زبان پشتو انجام شده است) برای شنیدن مصاحبه کلیک کنید

https://soundcloud.com/user-632914749/newmaraka2017