مصاحبه با مولوی سیف الله در مورد وضعیت نظامی و اجتماعی در ولایت فراه

همکاری استودیوی الاماره با محترم مولوی سیف الله مسئول مطبوعاتی ولایت فراه در مورد وضعیت اخیر نظامی و اجتماعی در آن ولایت مصاحبه ای را انجام داده است که شما خواننده محترم  را به شنیدن آن دعوت می کنیم https://ia601509.us.archive.org/29/items/FarahMaraka_201707/Farah%20Maraka.mp3

همکاری استودیوی الاماره با محترم مولوی سیف الله مسئول مطبوعاتی ولایت فراه در مورد وضعیت اخیر نظامی و اجتماعی در آن ولایت مصاحبه ای را انجام داده است که شما خواننده محترم  را به شنیدن آن دعوت می کنیم