مصاحبه با معاون والی قندهار دربارۀ فتوحات اخیر و وضعیت جاری قندهار

همکار استودیوی جهادی الاماره در مورد وضعیت جاری و فتوحات مجاهدین در آن ولایت مصاحبه ای را با محترم عبدالله صاحب معاون والی ولایت قندهار انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنیم. برای شنیدن مصاحبه کلیک کنید:   https://archive.org/download/KandaharMaweenMaraka/Kandahar%20Maween%20Maraka.mp3

همکار استودیوی جهادی الاماره در مورد وضعیت جاری و فتوحات مجاهدین در آن ولایت مصاحبه ای را با محترم عبدالله صاحب معاون والی ولایت قندهار انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنیم.

برای شنیدن مصاحبه کلیک کنید: