مصاحبه اختصاصی با عطاءالله عمرِی مسئول ولایت سرپل

مصاحبه اختصاصی استودیوی جهادی الاماره با مولوی صاحب عطاء الله عمری مسئول ولایت سرپل در رد پروپاگند دشمن در منطقهء میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل https://archive.org/details/takal_201708 داونلود https://archive.org/download/takal_201708/%D8%B3%D8%B1%20%D9%BE%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84.mp4 برای مبایل http://archive.org/download/SarefoolMob/Sarefool-Mob.mp4

مصاحبه اختصاصی استودیوی جهادی الاماره با مولوی صاحب عطاء الله عمری مسئول ولایت سرپل در رد پروپاگند دشمن در منطقهء میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل

https://archive.org/details/takal_201708
داونلود
https://archive.org/download/takal_201708/%D8%B3%D8%B1%20%D9%BE%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84.mp4
برای مبایل
http://archive.org/download/SarefoolMob/Sarefool-Mob.mp4