شاهراه قندهار-هلمند بر روی ترافیک مسدود است

 شاهراه قندهار – هلمند هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است استودیوی جهادی الاماره ویدیویی در این مورد ترتیب نموده است که توجهء شما را به آن معطوف میداریم کیفیت موبایل برای تماشا  https://archive.org/details/HelmandLarFull کیفیت موبایل برای داونلود https://archive.org/download/HelmandLarFull/Helmand%20Lar-Full.mp4