دعوت وارشاد:درماه اگست۵۳۵تن از منسوبین دولتی بامجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند

در ماه ااگست سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همانند ماه های دیگر سال گذشته در نتیجهء تلاشهای کمیسیون دعوت و ارشاد، جذب و جلب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل تعداد کثیری از عساکر و نیروهای دشمن از رژیم جدا شده و به صفوف مجاهدین پیوسته اند که طبق راپور ارسالی همانند گذشته در ماه آگست […]

در ماه ااگست سال ۲۰۱۶ میلادی نیز همانند ماه های دیگر سال گذشته در نتیجهء تلاشهای کمیسیون دعوت و ارشاد، جذب و جلب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل تعداد کثیری از عساکر و نیروهای دشمن از رژیم جدا شده و به صفوف مجاهدین پیوسته اند که طبق راپور ارسالی همانند گذشته در ماه آگست سال ۲۰۱۶ میلادی نیز در اقصاء نقاط کشور۵۳۵ تن از منسوبین دولتی  از نظام منفور و فاسد کابل جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شده اند.

 

افراد متذکرهء تسلیم شده با خود سلاح ها و وسایط مختلف النوع به نزد مجاهدین آورده و وعده سپردند که بعد از این در کنار ملت خویش باشند و بر ضد اشغالگران صلیبی و رژیم اجیر به وجیبهء اسلامی و ملی خود که همانا جهاد مسلحانه است ادامه دهند و از مجاهدین امارت اسلامی حمایت همه جانبه نمایند.

 

 

مجاهدین امارت اسلامی و خاصتا رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد ، جلب و جذب از این اقدام نیک انها ستایش نموده و برای این افراد جوائز و انعاماتی تقدیم کردند، همچنین تضمین حفاظت سر و مال انها نیز داده شده و از دربار الله جل جلاله کامیابی دارین برایشان استدعا گردید.

 

 

جدول معلوماتی کامل را میتوانید در لینک های ذیل مطالعه کنید

 

 

راپور تفصیلی ماه می کمیسیون دعوت و ارشاد از (۲۰) ولایات جنوب شرق، مشرقی و شمال شرق

 

راپور تفصیلی ماه می کمیسیون دعوت و ارشاد از (۱۴) ولایات جنوب غرب، مرکزی و غرب 

 

 dawat