افغانستان در ماه جولای ۲۰۱۷ میلادی

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتربخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)). ماه جولای سال ۲۰۱۷ میلادی دست آوردهای زیادی داشت، در […]

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتربخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)).

ماه جولای سال ۲۰۱۷ میلادی دست آوردهای زیادی داشت، در این ماه تعداد زیادی از اشغالگران کشته شدند، علاوه بر آن چهار ولسوالی و مناطق زیادی درتصرف مجاهدین امارت اسلامی در آمد. دشمن اشغالگر و اجیر هر دو متحمل تلفات و خسارات زیادی شدند. تفاصیل این خبرها را همراه با رویدادهای مهم دیگر کهدر این ماه رخ داده است میتوان در سطور ذیل مطالعه کرد:

تلفات اشغالگران خارجی:

تلفات اشغالگران در جریان این ماه زیاد بود و بشمول یک جنرال بلندرتبهء امریکایی تعداد زیادی از عساکر و افسران نظامی آن کشته شدند. بر اساس گزارشخبرگزاری رویترز که به روز جمعه ۷ جولای به نشر رسید اشغالگران امریکایی در افغانستان تصمیم گرفتند که منبعد از کشته شدن افراد خود در وقت حادثه گزارشندهند. این درحالیست که از ۱۶ سال به اینسو اشغالگران اولا به کشته شدگان خود اعتراف نمی کنند و اگر بکنند نیز به جزئی از آن اعتراف می کنند.

قبل از این گزارش، به روز چهار شنبه ۵ جولای پنتاگون از کشته شدن یک عسکر و زخمی شدن دو تن دیگر در ولایت هلمند خبر داد. به تعقیب آن به روز جمعه ۱۴جولای یک انفجار قوی بر کاروان اشغالگران در ولسوالی بگرام ولایت پروان صورت گرفت که طی آن ۳ تن از عساکر آنان کشته شد. چهار عسکر دیگر امریکایی بهروز یکشنبه ۱۶ جولای در ولسوالی ناوه ولایت هلمند جان های خودرا از دست دادند. دو روز بعد از این حادثه یک جنرال امریکایی همراه با سه تن از عساکر اشغالگردر ولایت کندز کشته شدند. و در آخرین حملهء مشابه در جریان این ماه به روز چهارشنبه ۲۶ جولای یک مجاهد نفوذی در صف نیروهای اردوی اجیر در ولایت کندزسه تن از اشغالگران را به قتل رسانید و خود نیز مورد هدف گلولهء عسکر اجیر قرار گرفته و جام شهادت نوشید. با وجود این اعداد بزرگ تلفات در جریان ماه،دشمن دروغگو تنها به کشته شدن یک تن از افراد خود در طول ماه اعتراف کرد که به این ترتیب تعداد کشته شدگان اعتراف شده در این سال به ۸ تن و تعداد کلکشته شدگان اعتراف شده در جریان سالهای اشغال به ۳۵۳۶ تن رسید.

تلفات در صف ادارهء اجیر:

ادارهء اجیر کابل در جریان ماه جولای متحمل تلفات شدیدی شد که از آن جمله میتوان به حوادث ذیل مختصراً اشاره کرد:

به روز یکشنبه ۲ جولای ۱۲ تن اربکی بشمول سه فرمانده آنان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ در جریان طی گردهمایی که جهت برنامه ریزی حمله بر مجاهدینصورت گرفته بود کشته شدند.  به تعقیب آن به روز سه شنبه ۱۱ جولای مدیر مبارزه علیه جرایم جنایی قوماندانی امنیهء ولایت لوگر بعد از اختطاف کشته شد. بهتاریخ ۲۱ جولای مجاهدین امارت اسلامی بر یک کاروان کمکی اردوی اجیر در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار حمله کردند که طی آن تعدادی از عساکر بشمولچند قوماندان بلندپایه کشته شدند. پنج روز بعد از این حادثه ۷۴ عسکر همراه با فرمانده شان در بزرگترین پایگاه نظامی در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار موردهجوم مجاهدین قرار گرفته و کشته شدند. یک روز قبل از این حادثه به روز سه شنبه ۲۵ جولای ولسوال شیبکوه ولایت فراه همراه با ۵ تن از محافظین خود در اثریک انفجار جان داد.  به تعقیب آن به روز شنبه ۲۹ جولای قوماندان امنیهء ولسوالی گیلان ولایت غزنی همراه با ۳۰ تن از افراد خود کشته شد. در همین روزسخنگوی والی ادارهء اجیر در ولایت هلمند پذیرفت که ۲۵ تن از عساکر آنان طی یک حمله مجاهدین در ولسوالی ناوهء این ولایت به قتل رسیده اند.

خسارات دشمن:

علاوه بر تلفات یاد شده دشمن اجیر و باداران اشغالگر آنان در جریان این ماه متحمل خسارات هنگفت مالی شدند. تصرف ولسوالی ها و مناطق زیادی توسطمجاهدین، حمله بر پایگاه ها و کاروان های مجهز دشمن و تخریب وسایل و تجهیزات جنگی ملیون ها دالر خساره بر دشمن وارد کرد. علاوه بر این به روز یکشنبه ۲جولای یک هلیکاپتر دشمن در مرکز ولایت کندز سرنگون شد و متعاقبا به روز شنبه ۲۲ جولای یک طیارهء بزرگ ترانسپورتی اشغالگران در ولسوالی بگرام ولایتپروان مورد هدف مجاهدین قرار گرفته و سقوط داده شد.

تلفات و آزار و اذیت ملکی:

بر اساس راپور تلفات ملکی که توسط امارت اسلامی به روز پنجشنبه ۱۳ جولای به نشر رسید در جریان شش ماه گذشته ۴۰۴ واقعه تلفات ملکی در کشور ثبتگردیده است که طی آن ۶۸۹ تن ملکی کشته و ۱۰۴۱ تن دیگر زخم برداشته اند. بر اساس این راپور ۷۳.۲۶% این جنایات را اشغالگران خارجی و مزدوران داخلی آنانمرتکب شده اند. امارت اسلامی مسئولیت ۱۴.۸۵ % این تلفات را بدوش گرفته است و داعش را مسئول ۱۱.۸۸% متباقی آن خوانده است.

به تعقیب آن به روز دوشنبه ۱۷ جولای ملل متحد که آغاز جنگ تا کنون حامی اشغال در کشور بوده است طی راپور جداگانه، تعداد تلفات ملکی در جریان ششماهگذشته را ۱۶۶۲ تن و تعداد زخمیان را ۳۵۸۱ تن گزارش داد. بر اساس این گزارش مجاهدین امارت اسلامی مسئول ۴۳% این تلفات خوانده شدند در حالیکه ۵% بهداعش، ۱۹% به افراد مسلح ناشناس منسوب شده است. در گزارش آمده است که ادارهء کابل مسئول ۱۵%، نیروهای اشغالگر مسئول ۲% و اربکی ها مسئول ۱%تلفات بوده اند. در این راپور همچنان آمده است که ۱۰% تلفات در جریان جنگ های روبرو میان مجاهدین و نیروهای ادارهء کابل صورت گرفته است. مواد غیرمنفجره شده نیز بر اساس راپور باعث ۴% تلفات شده است و حملات پاکستان بر خاک افغانستان نیز ۱% در این تلفات سهم داشته است.

امارت اسلامی همچو گذشته، این راپور را بی اساس و یکجانبه خوانده و خواهان بررسی منصفانه و عادلانهء موضوع گردیده است.

از یکسو این راپور ها اعداد و شماری تصاعدی را در کشتار افراد ملکی نشان می دهند و راپور ملل متحد مجاهدین را مسئول تلفات بیشتر می داند از سوی دیگر بهروز جمعه ۷ جولای یک مسجد در جریان جنگ بر مرکز ولایت کندز مورد شلیک نیروهای ادارهء کابل قرار گرفت که طی آن ۷ تن از افراد منطقه کشته و زخمی شدند.به تعقیب آن به روز سه شنبه ۱۱ جولای دهها تن از افراد ملکی در ولایت جوزجان در جریان جنگ میان نیروهای ادارهء کابل و افراد داعش کشته و زخمی شدند.گزارش ها از ولایت ارزگان حاکی از کشته شدن دهها تن افراد ملکی در اثر بمباردمان مرکز این ولایت توسط نیروهای اشغالگر می باشد. این حادثه به روز جمعه ۱۴ماه جولای رخ داد. به فردای آن نیروهای اشغالگر یکبار دیگر کندز را مورد بمباردمان قرار دادند و اینبار یک مکتب دخترانه را در مربوطات مرکز این ولایت مورد هدفقرار داده و کاملا منهدم ساختند.

ولایت ارزگان نیز یکبار دیگر شاهد بمباردمان بود. به روز یکشنبه ۱۶ جولای شهر ترینکوت شاهد بمباردمان و کشته شدن ۵ تن از افراد یک خانواده و زخمی شدن ۵عضو دیگر آن بود. و به تاریخ ۲۳ این ماه یک محفل فاتحه خوانی در ولایت ننگرهار مورد بمباردمان اشغالگران قرار گرفت که طی آن، دهها تن از افراد ملکی وبیگناه کشته و زخمی شدند. علاوه بر این تلفات و خسارات مردم ولایت کندهار به روز شنبه ۸ جولای نگرانی خودرا از کشتار مردم بیگناه توسط پولیس به بهانه هایمختلف ابراز داشتند. در این اواخر پولیس این ولایت جوانان زیادی را به جرم همکاری با مخالفین دستگیر سپس بدون سپردن به مراجع عدلی و قضایی به قتل میرساند.

ظلم و ستم بر زندانیان:

وضعیت زندان و زندانیان تحت نظام ادارهء اجیر کابل از آغاز اشغال خیلی ناگوار بوده است و زندانیان بدون تثبیت جرم مشخص تحت شدیدترین تعذیب و شکنجهقرار میگیرند. چندی قبل یک هیأت پارلمان قلابی کابل به زندان بگرام رفته بود و با زندانیان نشستی داشت. رئیس این هیأت در راپور خود می نویسد که بعد ازشنیدن ظلم و ستمی که بر زندانیان در آنجا روا داشته است نتوانستم اشک هایم را از سرازیر شدن مانع شوم. به همین ارتباط به روز یکشنبه ۹ جولای امارتاسلامی از ادارات مدعی حقوق بشر خواست تا به وضعیت زندانیان در این محبس توجه کنند زیرا مسئولین این پایگاه با زندانیان رفتار و سلوک غیر انسانی میکنند. در یک خبر دیگر که به روز چهارشنبه ۲۶ جولای به نشر رسید آمده است که ۳ زندانی در پایگاه بگرام تعذیب و شکنجه شدید و غیر انسانی را تحمل نتوانستند وناچار دست به خودکشی زدند. مقامات ادارهء اجیر کابل دربارهء این ظلم و ستم در زندان ها هیچ اظهار نظر و یا نگرانی نکردند. این درحالیست که در جریان چند ماهگذشته به صدها تن از زندانیان ادارهء اجیر توسط مجاهدین امارت اسلامی بدون تبادله و یا معاهده یی رها شدند.

واکنش مردمی:

مردم افغانستان روز به روز از وضعیت وخیم و نگران کننده به تنگ آمده و با مجاهدین یکجا می شوند و به همین سلسله به روز یکشنبه ۲۳ جولای ۲۰۰۰ خانواده درولسوالی شهرک ولایت غور بعد از یکجا شدن با مجاهدین اعلام جهاد علیه ادارهء کابل را کردند.

عملیات منصوری:

عملیات منصوری در جریان ماه جولای به شدت ادامه داشت و طی آن علاوه بر چندین ولسوالی مناطق و پایگاههای زیادی به تصرف مجاهدین در آمد. در پایان بهبعضی از این رویدادها اشاره صورت می گیرد:

شهر کندز از آغاز ماه جولای تا آخرین روز آن شاهد جنگ های شدید میان مجاهدین و نیروهای ادارهء اجیر در همکاری با باداران خارجی شان بود. نیروهای اجیرعملیات ویژه یی را در این ولایت به راه انداختند که با زور بمباردمان باداران شان توانستند چند منطقه را از تصرف مجاهدین خارج سازند اما یک روز بعد از آنمجاهدین دوباره این مناطق را تحت تصرف خود قرار دادند. در جریان این جنگ ها یک هلیکاپتر دشمن نیز به روز یکشنبه ۲ جولای مورد شلیک مجاهدین قرار گرفته وسرنگون گردید.

به روز پنجشنبه ۱۳ جولای یک کاروان نیرومند ادارهء اجیر در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل مورد کمین مجاهدین قرار گرفت که طی آن علاوه بر خسارات هنگفتمالی دهها تن از نیروهای این اداره کشته و زخمی شدند. به تاریخ ۱۸ این ماه رسانه ها از حملات شدید مجاهدین بر پوسته های بغلان مرکزی نیز خبر دادند. بهفردای آن مجاهدین امارت اسلامی چندین پوستهء دشمن را در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل فتح کردند که طی آن ۱۶ تن از نیروهای پولیس دشمن کشته شدند. بهتاریخ ۲۰ جولای کابل یکبار دیگر شاهد حملات مجاهدین بود. طی این حمله شش راکت به خانهء سیاف یکی از رهبران حامی اشغال در کشور شلیک گردید که گفتهمی شود خسارات قابل ملاحظه یی را در بر داشته است.

به روز پنجشنبه ۲۰ جولای مقامات ادارهء اجیر در ولایت فاریاب اعتراف کردند که بعضی مناطق و پوسته های واقع در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت تحتتصرف مجاهدین در آمده است. در همین روز مطبوعات از شکستن کمربند اول ولسوالی گرشک ولایت هلمند نیز خبر دادند. به فردای این خبر، ولسوالی گذرگاه نورولایت بغلان بدست مجاهدین فتح شد که به تعقیب آن و به روز یکشنبه ۲۳ جولای ولسوالی های کوهستان ولایت فاریاب و تیورهء ولایت غور از تصرف نیروهایادارهء اجیر خارج شد. به فردای این فتوحات یک کاستر حامل مامورین امنیتی ادارهء کابل مورد هجوم موتر بم قرار گرفت که طی آن دهها تن از افراد منسوب بهادارهء امنیت ملی کشته و زخمی شدند. و به تاریخ ۲۵ جولای و به سلسله فتوحات، مجاهدین از تصرف ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا خبر دادند و متعاقبا ولسوالیوانت وایگل ولایت نورستان مورد هجوم شدید مجاهدین قرار گرفت.

حملات نفوذی:

سلسلهء حملات نفوذی در ماه جولای نیز جریان داشت و به روز چهارشنبه ۲۶ جولای یک مجاهدین نفوذی در ولایت کندز سه تن از اشغالگران امریکایی را موردشلیک قرار داده و به قتل رسانید. مجاهد مذکور در اثر شلیک متبادل نیروهای اجیر افغان به شهادت رسید.

اعترافات دشمن:

در گذشته ها نیز دشمن بارها به شکست اعتراف کرده است و به ادامهء همین اعترافات به روز یکشنبه ۱۶ جولای روزنامهء نیویارک تایمز در تبصره بر خبر ارسالنیروهای تازه نفس امریکایی به پایگاه شوراب ولایت هلمند نوشت که به اعتراف امریکا در این اواخر ۳۴۹ عسکر امریکایی در این ولایت کشته شده اند و کامیابیامریکا در این جنگ نا ممکن است. به تعقیب این خبر به روز دوشنبه ۳۱ جولای رئیس کمیسیون خدمات کانگریس امریکا گفت که رئیس جمهور امریکا بعد از گذشتشش ماه از قدرت رسیدن نیز نتوانسته است برای جنگ افغانستان یک استراتیژی کامیاب را انتخاب کند.

حملات دوستانه:

ماه های می و جون نیز جان چندین تن از نیروهای اجیر را که مورد حملات دوستانهء امریکایی ها قرار گرفته بودند گرفته بود. در ماه جولای نیز این سلسله جریانداشت و دهها تن از عساکر اجیر افغانی در ولسوالی گریشک ولایت هلمند به روز جمعه ۲۱ جولای مورد بمباردمان هوایی اشغالگران قرار گرفته و جان باختند.

از شهادت رهبران تا فرزندان رهبران:

تاریخ امارت اسلامی مملوء از شهادت ها و جان بازی ها بوده است و حتی رهبریت امارت نیز به این درجهء والا نایل آمده اند. علاوه بر رهبران، اعضای خانوادهبخصوص فرزندان آنان نیز همچو فرزندان دلیر شیرمردان به میدان های جنگ داخل شده و جام شهادت را نوش کرده اند و به همین سلسله تاریخ افغانستان به روزجمعه ۲۱ جولای شهامت دیگری را در صفحات خود ثبت کرد آنگاه که فرزند امیر المومنین شیخ هبة الله آخندزاده همراه با همسنگران دیگر خود طی یک حملهءاستشهادی در ولسوالی گریشک ولایت هلمند به شهادت رسید. این در حالیست که فرزندان رهبران مدعی جهاد یا در خارج از کشور زندگی مرفه داشته اند و یا همدر داخل کشور در عیش و عشرت که به پول جهاد و خون ملت بدست آمده است زندگی می کنند.

یک هشدار طفلانه دیگر:

اشرف غنی در ماه گذشته یک هشدار طفلانه به مجاهدین داد و گفت اگر دعوت صلح نامنهاد وی را نپذیرند مورد خشم باداران خارجی وی قرار میگیرند، این خشمنتیجه نداد که به روز یکشنبه ۹ جولای یکبار دیگر هشدار طفلانه از وی صادر شد. این بار وی مجاهدین را هشدار داد که اگر به صلح پیشنهادی وی تن ندهند شامللست سیاه تروریزم جهانی خواهند شد. اشرف غنی شاهد بی خبر از این حقیقت باشد که مجاهدین امارت اسلامی از ۱۶ سال به اینسو شامل این لست اند و شاملبودن شان در این لست ذره یی بر جهاد و مقاومت آنان علیه اشغالگران و اجیران داخلی اثر انداز نشده است.

ارمغان دموکراسی:

پیاده نمودن دموکراسی در کشور ارمغان زیادی با خود داشت و دارد، با آمدن دموکراسی مشاکل جدیدی در افغانستان رونما شد از جمله فحشاء و بی حیایی به اوجخود رسید، استعمال مواد مخدر و نشه یی نه تنها مردان بلکه زنان را نیز در دام مرگ انداخت و به همین سلسله به روز دوشنبه ۱۰ جولای وزارت مواد مخدر ادارهءاجیر کابل اعلان کرد که بیشتر از ۸۰۰۰ خانم در مناطق مختلف کشور معتاد به مواد مخدر هستند. علاوه بر این روزنامهء واشنگتن پوست در یک راپور خود ازاستخدام پسران کمسن توسط عساکر افغان برای اشباع غریزهء جنسی خبر داد و نوشت که امریکا بر عساکری مصرف میکند  که از پسران کمسن در صفوف خودبرای اشباع جنسی استفاده می کنند و به تاریخ ۳۱ این ماه ادارهء سیگار نیز از این عملکرد عساکر اجیر افغان و خاموشی مقامات ادارهء اجیر کابل در قبال آن بهکانگرس امریکا شکایت کرد.

اختلافات داخلی:

اختلافات داخلی با داخل شدن گروه جدید حزب به ادارهء اجیر شدیدتر شده و راپورها حاکی از جنگهای شدید میان گروه حزب و جمعیت در شمال کشور است. به روزیکشنبه ۲ جولای یک قوماندان حزب در ولایت بغلان کشته شد. به تعقیب آن و به تاریخ ۱۰ این ماه جنگ میان حزب و جمعیت در ولایت تخار باعث کشته شدن ۲۲تن از جانبین گردید و دو روز بعد از آن ولسوالی چاه آب این ولایت نیز شاهد جنگ شدید میان این دو گروه بود که در نتیجه ۷ تن کشته و زخمی شدند. اختلافات نهتنها باعث کشتار میان دو گروه گردیده است بلکه در خبر دیگر که به روز شنبه ۲۹ جولای منتشر شد آمده است که برادر قوماندان زرداد یکی از فرماندهان مشهور وظالم حزب، قوماندان مشهور و ظالم دیگری را بنام قوماندان قلم که در وحشت خود شهرت زیاد داشت به قتل رسانید.

به سلسله اختلافات در صف ادارهء اجیر فرماندهء قوماندانی امنیهء ولایت غزنی که افراد بلند رتبهء ادارهء کابل به شمار می رفت به روز یکشنبه ۲ جولای استعفایخودرا تقدیم کرد. و به تعقیب آن به تاریخ ۱۰ این ماه ائتلاف جدید افراد موجود در دولت علیه دولت اعلان کرد که جنرال دوستم رهبر گلم جم های شمال عنقریب بهکشور بر می گردد اما به روز سه شنبه ۱۸ جولای نیروهای جرمنی مستقر در میدان هوایی مزار شریف مانع نشست طیارهء حامل جنرال دوستم به این فرودگاهشدند. این شاید اولین واقعه در تاریخ باشد که نیروهای خارجی مسقتر در یک کشور مانع دخول معاون برحال رئیس جمهور به کشور خودش می شوند.

منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

احمد فارسی