افغانستان در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)). ماه اکتوبر سال جاری شاهد صدها حملات کوچک و […]

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)).
ماه اکتوبر سال جاری شاهد صدها حملات کوچک و بزرگ بر اشغالگران و اجیران داخلی آنان بود که طی آن صدها تن از افراد آنان کشته و زخمی شدند که این امر باعث شان باداران و مزدوران هر دو تصمیم بگیرند که در آینده از اعلان تلفات خود خودداری کنند. علاوه بر این نیروهای اشغالگر در چندین رویداد بشمول سرنگونی یک هلیکاپتر شان متحمل تلفات شدید شدند. تفصیل رویدادهای این ماه را تحت عناوین ذیل میتوان مطالعه کرد:
تلفات اشغالگران خارجی:
در جریان ماه اکتوبر دهها تن از اشغالگران کشته و زخمی شدند. تنها در رویدادی که به روز یکشنبه ۲۲ اکتوبر رخ داد یک مجاهد نفوذی در ولایت لغمان ۱۳ تن از عساکر اشغالگران را کشته و تعداد دیگری را زخمی ساخت. به تعقیب آن حادثهء سرنگونی یک هلیکاپتر دشمن خارجی به روز شنبه ۲۸ اکتوبر در ولسوالی خروار ولایت لوگر باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از دشمنان داخلی و خارجی گردید. طبق بعضی منابع مستقل تعداد کل کشته شدگان این رویداد که شامل چندین تن خارجی بودند به ۴۳ تن میرسد. به فردای این رویداد میدان هوایی جلال آباد مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت که طی آن ۲ انجنیر امریکایی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند.
علاوه بر این رویدادها اشغالگران مواجه چندین حملات دیگر مجاهدین شدند که طی آن دهها تن از آنان کشته و زخمی شدند اما دشمن دروغگو و مکار اینبار نیز با تمام بی شرمی تنها به کشته شدن یکتن از افراد خود در حادثهء لوگر اعتراف کرد که به این ترتیب تعداد کل کشته شدگان اعتراف شده در جریان سال ۲۰۱۷ به ۱۴ تن رسید که تعداد حقیقی آن به دهها مرتبهء بیشتر از تعداد اعتراف شده است.
تلفات در صف ادارهء اجیر:
ادارهء اجیر کابل در جریان ماه اکتوبر مواجه با حملات شدید مجاهدین بود که طی آن صدها تن از افراد آن کشته و زخمی شدند. راپور دقیق این تلفات در دست نیست اما بعضی جهت های مستقل از کشته شدن صدها تن در جریان این ماه خبر دادند که از آنجمله میتوان به کشته شدن قوماندان امنیهء ولایت پکتیا به روز سه شنبه ۱۷ اکتوبر اشاره کرد. در جریان این ماه ادارهء اجیر کابل از باداران خارجی خود خواست تا موسسات مربوطهء خودرا از نشر راپور متعلق به کشتار نیروهای ادارهء اجیر منع کرده و نگذارند این راپور ها باعث تضعیف و شکست بیشتر در صف آنان گردد.
خسارات دشمن:
دشمن اشغالگر و اجیران داخلی آنان علاوه بر متحمل شدن تلفات، در جریان ماه اکتوبر متحمل ملیون ها دالر خساره نیز شدند. تصرف صدها منطقه، پایگاههای دشمن و دهها شهر و مراکز ولسوالی ها توسط مجاهدین به ملیون ها افغانی غنیمت را با خود داشته است. علاوه بر این به روز شنبه ۷ اکتوبر یک طیاره ترانسپورتی دشمن اشغالگر در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان سرنگون گردید که ملیون ها دالر خساره را برای دشمن به بار آورد. به تعقیب آن یک هلیکاپتر جنگی دشمن در جریان این ماه در ولسوالی خروار ولایت لوگر نیز سرنگون گردید که تفصیل آنرا تحت عناوین مربوطهء میتوان مطالعه کرد.
تلفات و آزار و اذیت ملکی:
بر اساس راپور یوناما که به روز شنبه ۱۴ اکتوبر به نشر رسید تلفات ملکی در اثر حملات هوایی افزایش یافته است. بر اساس این راپور از اول سال جاری تا آخر ماه سبتمبر ۲۰۵ تن ملکی طی این بمباردمان کشته شده اند. به سلسله تلفات و آزار و اذیت مردم ملکی توسط اشغالگران و اجیران داخلی آنان به روز سه شنبه ۱۰ اکتوبر یک مسجد در مرکز ولایت لوگر مورد حملات هوایی امریکایی ها قرار گرفت که طی آن مسجد تباه و تعدادی از مردم منطقه زخمی شدند. به تعقیب آن به روز جمعه ۱۳ این ماه یک عالم زندانی در زندان پلچرخی بر اثر تعذیب و شکنجه اجیران به شهادت رسید. در همین روز حدود ۲۰ تن از افراد ملکی که شامل اطفال و زنان بودند در ولسوالی چوکی ولایت کنر توسط بمبارد اشغالگران به شهادت رسیدند. در همسایگی این ولایت نیز افراد ملکی متحمل تلفات شدند. این حادثه به روز دوشنبه ۱۶ اکتوبر وقتی رخ داد که نیروهای مشترک اشغالگر و اجیر مردم را در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار هدف قرار داده و ده تن را به شهادت رسانیدند. به فردای آن ولسوالی حصارک این ولایت نیز شاهد کشته شدن ۵ ملکی توسط نیروهای اشغالگر بود. به تعقیب این رویدادها و به روز سه شنبه ۲۴ اکتوبر ولسوالی غنی خیل این ولایت وقتی به غم نشست که اشغالگران امریکایی هفت تن از اعضای یک خانواده را به شهادت رسانیدند. به روز جمعه ۲۷ اکتوبر مردم ولسوالی معروف ولایت کندهار نیز مورد هدف وحشت نیروهای مشترک قرار گرفتند. و در یک حادثهء مشابه به روز دوشنبه ۳۰ این ماه ۱۶ شاگرد یک مدرسه در ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست طی یک چاپه دشمن به شهادت رسیدند.
پیوستن به صف مجاهدین و اسارت افراد دشمن:
ماه اکتوبر در پهلوی جریانات دیگر در میدان نبرد، شاهد پیوستن افراد دشمن به صف مجاهدین و اسارت تعدادی از آن ها بود که تفصیل آنرا میتوان در راپور کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی مطالعه کرد و در اینجا بگونه مثال به دو رویداد پیوستن و اسارت دشمن اشاره می گردد. به روز سه شنبه تاریخ ۱۰ اکتوبر مطبوعات از ترک وظیفه و پیوستن صدها تن از افراد دشمن در ولایت کندز خبر دادند و به تعقیب آن به روز یکشنبه ۱۵ این ماه یک قوماندان دشمن همراه با ۱۶ تن از عساکر خود در ولسوالی معروف ولایت کندهار به اسارت مجاهدین در آمدند.
ادامهء اشغال:
ظاهرا بعد از معاهده فروش افغانستان به امریکا، این کشور اشغالگر نباید در حملات مستقیم علیه مجاهدین سهم میگرفت بلکه تنها نقش کمکی و تربوی نیروهای اجیر افغان را باید ایفا می کرد مگر رویدادهای این ماه نشان می دهد که بیشترین حملات و عملیات توسط اشغالگران خارجی صورت می گیرد که طی آن مردم مظلوم و ستمدیدهء افغان به خاک و خون کشانیده می شوند. در راپوری که به روز سه شنبه ۱۰ اکتوبر به نشر رسید، آمده است که طیاره های امریکایی تنها در ماه سبتمبر سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۵۱ بم بر مردم مسلمان افغانستان پرتاب کرده اند که حتی موسسات حامی اشغال همچو یوناما نیز در راپور خود نوشت که تلفات ملکی ناشی از این بمباردمان افزایش یافته است. علاوه بر این اشغالگران چندین فروند طیارهء جنگی در اختیار اجیران داخلی خود قرار داده و وعده سپردند که در آیندهء نزدیک نیز با چنین کمک ها آنان را آماده کشتار مردم ملکی خواهند ساخت. قبل از این به تاریخ ۳ اکتوبر کشور اشغالگر دنمارک از ارسال ۵۵ عسکر اضافی به افغانستان خبر داد و به روز پنجشنبه ۵ اکتوبر چنانچه در بالا ذکر شد در تناقض با تعهدات اشغالگران با اجیران داخلی شان، وزیر دفاع امریکا اعلان کرد که نیروهای خارجی در جنگ علیه طالبان نقش خیلی فعال و برازنده دارند.
عملیات منصوری:
عملیات منصوری دست آوردهای خیلی زیاد در جریان این ماه داشت. ولسوالی ها و مناطق زیادی توسط مجاهدین فتح گردید و غنایم بیشماری از پایگاه های مهم دشمن به دست مجاهدین افتاد. در ذیل به بیان بعضی از رویدادهای مهم تحت این عنوان می پردازیم.
به روز دوشنبه ۲ اکتوبر مجاهدین امارت اسلامی درهء استراتیژیک فندقستان ولسوالی غوربند ولایت پروان را برای مدت چند روز در تصرف خود در آوردند که طی آن صدها میل اسلحهء خفیفه و ثقیله و مهمات دیگر به دست مجاهدین افتاد. دو روز بعد از این رویداد قوماندانی امنیهء ولایت فاریاب مورد حملات شدید مجاهدین قرار گرفته و تلفات زیادی را به دشمن وارد کرد. به روز پنجشنبه ۵ اکتوبر ولسوالی چورهء ولایت ارزگان هدف مجاهدین قرار گرفت که طی آن ۲۴ تن از عساکر اجیر کشته شدند.
روز شنبه ۷ اکتوبر شاهد سرنگونی یک طیارهء بزرگ ترانسپورتی دشمن اشغالگر در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان بود. گفته میشود که در این حادثه علاوه بر خسارات مالی تعداد زیادی از افراد دشمن نیز که سوار این طیاره بودند جان باختند. ولایت فاریاب نیز در این ماه شاهد حملات مجاهدین بود که طی آن مجاهدین امارت اسلامی به تاریخ ۱۰ این ماه پیشرفت های قابل ملاحظه یی در ولسوالی پشتونکوت این ولایت داشتند. به روز جمعه تاریخ ۱۳ اکتوبر مطبوعات از پس گیری منطقهء استراتیژیک مرزاولنگ در ولایت سرپل خبر دادند.
در جنوب کشور نیز اخبار فتوحات و تصرفات در جریان ماه اکتوبر به نشر رسید. به روز دوشنبه ۱۶ اکتوبر مرکز ولسوالی معروف ولایت کندهار به تصرف مجاهدین در آمد. ولسوالی میوند این ولایت نیز به روز پنجشنبه ۱۹ اکتوبر شاهد جنگ شدید بود که طی آن یک پایگاه بزرگ دشمن کاملا تباه شد و دهها تن از عساکر دشمن کشته و زخمی شدند.
ولایت ارزگان در همسایگی کندهار نیز شاهد رویدادهای مشابه بود. به روز سه شنبه ۲۴ اکتوبر مرکز ولسوالی چهارچینه و قوماندانی امنیه آن مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت. دو روز بعد از این حملات شورای ولایتی این ولایت اعلان کرد که ولسوالی های چوره و چهارچینه این ولایت در معرض سقوط قرار دارند.
از سوی دیگر مجاهدین ولایت غزنی نیز در جریان این ماه دست آوردی های زیادی داشتند. به روز سه شنبه ۱۷ اکتوبر ولسوالی شلگر این ولایت به تصرف آنان در آمد. دو روز بعد از آن مقام های این ولایت از شدت جنگ در ولسوالی اندر و متحمل شدن تلفات شدید خبر دادند. به تاریخ ۳۰ اکتوبر مطبوعات از تصرف ولسوالی جدید خوگیانی که بعد از فتح ولسوالی اصلی به آنجا منتقل شده بود خبر دادند.
همزمان با این حملات ولایات دیگر کشور نیز شاهد حملات مجاهدین بوده اند. به روز سه شنبه ۱۷ اکتوبر مطبوعات از تصرف ولسوالی شیبکوه ولایت فراه توسط مجاهدین خبر دادند. در همین روز ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک و قوماندانی امنیهء ولایت پکتیا نیز مورد حملات گروهی مجاهدین قرار گرفت که طی آن علاوه بر قوماندان امنیهء ولایت پکتیا دهها تن دیگر از افراد و منسوبین دشمن کشته و زخمی شده و مقدار زیادی غنیمت به دست مجاهدین در آمد.
دشمن در پایتخت نیز از رصد تیر مجاهدین در امان نبود. به روز شنبه ۲۱ اکتوبر ماموریت حمایت قاطع دشمن در شهر کابل مورد حملات راکتی مجاهدین قرار گرفت. در همین روز پوهنتون حربی کابل نیز شاهد یک انفجار بود که طی آن بیشتر از ۱۵ تن کشته و تعدادی زخمی شدند.
در شرق افغانستان نیز مجاهدین حماسه آفریدند. به روز یکشنبه ۲۲ اکتوبر یک مجاهد نفوذی در ولایت لغمان ۱۳ امریکایی اشغالگر را کشته و تعدادی را زخمی ساخت که متعاقبا خود نیز در واکنش این نیروها به شهادت رسید. به تاریخ ۲۹ این ماه میدان هوایی جلال آباد یکبار دیگر مورد هجوم مجاهدین قرار گرفته و دشمن اشغالگر متحمل خسارات و تلفات شدیدی شد. یک روز قبل از این حادثه یک طیارهء اشغالگران با ۴۳ تن از سرنشینان آن که اکثرا کمندو های خارجی و داخلی بودند در ولسوالی خروار ولایت لوگر مورد شلیک مجاهدین دلیر قرار گرفته و سرنگون شد.
حملات دوستانه:
به روز یکشنبه ۱ اکتوبر نیروهای امریکایی طی یک بمبارد دوستانه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک قوماندان را همراه با۲۰ عسکر به قتل رسانیدند مگر معاون قول اردوی میوند بی شرمانه ادعا کرد که این افراد را امریکایی ها نه بلکه نیروهای افغان به قتل رسانیده اند. از سوی دیگر والی این ولایت ادعا کرد که احتمال نفوذ طالبان در نیروهای هوایی ادارهء کابل وجود دارد که به سبب آن بیشتر از ۲۰ تن از عساکر طی بمباردمان این نیروها کشته شده اند.
ناتوانی ادارهء کابل:
ادارهء اجیر کابل به اوج ناتوانی خود رسیده است، ماه گذشته حین فرود آمدن طیارهء وزیر دفاع امریکا به میدان هوایی کابل، این میدان مورد حملات شدید مجاهدین قرار گرفت که علاوه بر تلفات جانی باعث خسارات شدید مالی هم گردید. به روز سه شنبه ۳ اکتوبر ادارهء کابل یک روز را در کابل بخاطر نشست هیأت های بلندرتبهء خارجی رخصتی اعلان کرد تا مبادا این برنامه مورد حملات مجاهدین قرار نگیرد. از یکسو این نوع حوادث حالت زار ادارهء اجیر کابل را بیان می کند از سوی دیگر ادارهء کابل و باداران اشغالگر شان به روز یکشنبه ۲۲ اکتوبر اعلان کردند که حملات شدید اخیر مجاهدین دلالت بر ضعف و ناتوانی مجاهدین می کند.
آبروریزی دموکراسی و اشغال:
اشغال و دموکراسی بارها نه تنها آبروی مقامات ادارهء اجیر را بلکه آبروی مردم افغانستان را ریختانده است. به همین سلسله به روز جمعه ۱۳ اکتوبر موسسه جهانی IFPRI افغانستان را در سطح آسیا گرسنه ترین کشور اعلان کرد. علاوه بر این، رفتن سران ادارهء کابل به پایگاه بگرام به روز دوشنبه ۲۳ اکتوبر جهت ملاقات با وزیر خارجهء امریکا که از خوف حملات مجاهدین به کابل نیامده بود آبروریزی دیگری به بار آورد که حتی مطبوعات خارجی نیز بر آن تبصره کرده و آنرا خلاف اصول سیاست و تعامل میان کشورها دانستند.
شکوهء حامیان ادارهء کابل از کابل:
ژورنالستان مدعی آزادی، اتحادیه های ژونالستان و شبکه های مطبوعاتی و خبری با وجود تقاضاهای مسلسل مجاهدین جانب ادارهء کابل را گرفته و نتوانسته اند که بی طرفی خودرا حفظ کنند و همیشه با درنظرداشت مصلحت های ادارهء کابل و تحت دکتهء آنان راپور و اخبار به نشر رسانیده اند اما بالاخره بعد از سالها کاسهء صبر شان لبریز شده و به روز سه شنبه ۱۰ اکتوبر ادارهء نی از حالت زار خبرنگاران، توهین و تمسخر مقام های این ادارات به آنان، تهدید امنیت ملی، و مشکلاتی که والی ها و ادارات امنیتی در ولایات در راه پیشبرد امور شان ایجاد می کنند شکایت کرد و حکومت کابل را قانون ساز قانون شکن خواند.
____
منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

احمد فارسی