هفت اکتوبر یادآور روز سیاه اشغال

سخن روز ۲۲ سال قبل در تاریخ هفت اکتوبر، ناتو به رهبری آمریکا حمله‌ای گسترده و ظالمانه را بر افغانستان آغاز کرد و از همان تاریخ، اشغال شوم آغاز شد. هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱، روز شروع چاپه‌ها و بمباردمان‌های بی‌رویه و ریختن بمب‌های چندتنی بر ملت افغان بود. قریه‌ها خراب شد، زنان و مردان، پیران، […]

سخن روز

۲۲ سال قبل در تاریخ هفت اکتوبر، ناتو به رهبری آمریکا حمله‌ای گسترده و ظالمانه را بر افغانستان آغاز کرد و از همان تاریخ، اشغال شوم آغاز شد.

هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱، روز شروع چاپه‌ها و بمباردمان‌های بی‌رویه و ریختن بمب‌های چندتنی بر ملت افغان بود. قریه‌ها خراب شد، زنان و مردان، پیران، جوانان و کودکان به خاک و خون غلطیدند، دستگیری و اسارت بی‌گناهان و مردم ملکی آغاز شد، زندان‌ها پر از بندی شدند و روزها بر ملت افغان تاریک شد.

 

باوجود مشکلات و سختی‌ها، بازهم ملت افغان علیه ظلم و اشغال قیام کرد و برای مجبور ساختن اشغالگران به ترک افغانستان، دست به سلاح بردن و با نصرت الهی بر اشغال‌گران غالب شد و آن‌ها را از کشور بیرون کرد.

 

قدرت آمریکا بعد از بیست سال از هفت اکتوبر ۲۰۰۱ در افغانستان به چالش کشیده شد و تاریخ در صفحات زرینش با خطوطی برجسته خواهد نوشت: هیچ قدرت ظالمی در برابر حق ایستادگی نمی‌کند و اشغال پایدار نیست و هر ملتی بخاطر حمایت از حق قیام کند، پیروز خواهد شد، حتما ولو با تاخیر.

 

یاد شهدای انقلاب بسیت ساله بخیر، که خود را برای از بین بردن چتر اشغال از افغانستان قربان کردند، خون‌ خود را برای آسودگی ملت تقدیم کردند و رفتند تا ملت با آرامش زندگی کند.

یادشان گرامی باد