راه حل مشکلات پاکستان در خاک خود اوست

سخن روز: در حالی که به دو سالگی حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان نزدیک می‌شویم، پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای کلان در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، را می‌توان دید و در سلسله حسابدهی دولت به ملت دنبال کرد. امارت اسلامی افغانستان در بخش سیاست خارجی خود، خواهان روابط حسنه با کشورهای جهان وخصوصا با کشورهای […]

سخن روز:

در حالی که به دو سالگی حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان نزدیک می‌شویم، پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای کلان در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، را می‌توان دید و در سلسله حسابدهی دولت به ملت دنبال کرد.
امارت اسلامی افغانستان در بخش سیاست خارجی خود، خواهان روابط حسنه با کشورهای جهان وخصوصا با کشورهای همسایه است که این را عملا ثابت کرده و بارها از طریق سخنگوی خود و مقامات مسئول وزارت خارجه، داخله و دفاع، این موقف افغانستان را آشکار کرده است.

امارت اسلامی افغانستان اجازۀ فعالیت به هیچ گروه مسلحی در افغانستان نداده و به هیچ طرفی اجازۀ استفاده از خاک افغانستان را نخواهد داد.
مقامات پاکستان در طی چند روز گذشته، بارها اتهامات بی‌اساسی مبنی بر استفادۀ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای حمله به کشور پاکستان را وارد کردند. این در حالی‌ست که مقامات پاکستانی این ادعاهای خود را بجای شریک‌ساختن با مسئولین حکومت مستقل افغانستان، بدون ارائه کدام دلیلی برای ادعاهای‌شان، در رسانه‌ها ذکر کردند، که در مقابل سخنگوی امارت اسلامی نه تنها اتهامات آنان را رد کرد بلکه اظهار داشت: اگر در این مورد کدام تشویشی وجود دارد باید بصورت مستقیم با امارت اسلامی شریک ساخته شود، نه اینکه در رسانه‌ها ادعای بی‌فایده‌ای صورت گیرد و ذهنیت عامه را مغشوش سازد. به خاطریکه چنین ادعاها به نفع هر دو کشور و ملت نیست.

همچنین در اعلامیهٔ اخیر سخنگوی امارت اسلامی، ایشان تاکید دارند که پاکستان راه حل مشکلات امنیتی خود را در خاک خود جستجو کند و ارگان‌های امنیتی و استخباراتی را مسئول بداند، نه کشور افغانستان را.

در عصر حاضر که راه حل اساسی دیالوگ و دیپلوماسی است، باید از آن استفاده شده و از اظهارات غیر مسئولانه‌ و اتهامات بی‌اساس در رسانه‌ها پرهیز کرد، تا دولت و ملت دو کشور از چنین اظهاراتی متضرر نشوند.