سخن روز

توانایی ا.ا.ا در ادارهٔ کشور و خوشبینی کشورهای منطقه

سخن روز توانایی امارت اسلامی در کنترول امنیت و به دست گرفتن زمام امور در بخش اقتصاد و سیاست، در مدت زمان کمی، توجه هر فرد منصفی را به خود جلب می‌کند. نزدیک به سه سال است امارت اسلامی نشان داده که قدرت ادارهٔ کشور در را ابعاد مختلف دارد، به گونه‌ای که همه بر […]

سخن روز
توانایی امارت اسلامی در کنترول امنیت و به دست گرفتن زمام امور در بخش اقتصاد و سیاست، در مدت زمان کمی، توجه هر فرد منصفی را به خود جلب می‌کند.
نزدیک به سه سال است امارت اسلامی نشان داده که قدرت ادارهٔ کشور در را ابعاد مختلف دارد، به گونه‌ای که همه بر آن اعتراف کردند.

اخیرا ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ رییس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، اظهاراتی داشته که حقایق موجود افغانستان و حاکمیت را منعکس کرده است که نشان از تأثر دولت‌مردان کشورهای آسیای میانه از خروج افغانستان از بحران‌های بزرگی است که حکومت سابق به جا مانده بود.
ضمیر کابلوف در قسمتی از سخنان خود می‌گوید: طالبان (امارت اسلامی افغانستان) قدرت واقعی را در دست دارد، قزاقستان اخیراً تصمیم گرفت که آنها [امارت اسلامی] را از لیست سیاه حذف کند. ما نیز این کار را انجام می‌دهیم که (امارت اسلامی) را از لیست سیاه حذف می‌کنیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان ( امارت اسلامی) را یک گروه تروریستی ندانسته است. اما نکته مهم این است که آنها [امارت اسلامی افغانستان ] نیروی اصلی هست. ما مانند سایر متحدان خود در آسیای مرکزی، به افغانستان نیز توجه می‌کنیم. این روند پذیرش حقیقت را نشان می‌دهد.”

امارت اسلامی افغانستان بعنوان حاکمیت مطلقهٔ و واحد کشور، ثابت کرده که توان کنترول و ادارهٔ کشور در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و امنیت در ابعاد داخلی و خارجی را دارد، از این رو بارها حسن نیت خود را به کشورهای همسایه و تمامی کشورهای آسیای میانه و جهان ثابت کرده و خواهان تعاملی مناسب است.
بعضی از کشورهای زورگویی که در افغانستان شکست خوردند، می‌خواهند به هر طریقی شده افغانستان را محصور کنند و مانع ایجاد رابطه میان افغانستان و‌ دیگر کشورها شوند، افغانستان و بعضی از مسئولین دولت را در لیست بدنام سیاه خود جای داده‌اند و دارایی‌های کشور را که حق ملت است، منجمد کردند.
از این رو امارت اسلامی تاکید دارد که: حکومت‌های منطقه به آن کشورهای زورگو ننگرند و طبق تقاضای ملت و دولت وقت کشور، روابطی قوی و تعاملی حسن با افغانستان ایجاد کنند، تا این صفحه از تاریخ افغانستان، به نفع ملت رقم بخورد.