امارت اسلامی متعهد به شریعت است

سخن روز   از آن جایی که ملت افغان ۹۹ فی‌صد شان مسلمان هستند و در کشور، دین اسلام حاکم است، امارت اسلامی افغانستان بعنوان یک حکومت اسلامی و برخاسته از میان ملت و با همکاری هموطنان مسلمان، نیز پایبند بر اصول شریعت اسلامی است.   ملت افغان در چهل سال گذشته همواره قربانی‌های بی‌شماری […]

سخن روز

 

از آن جایی که ملت افغان ۹۹ فی‌صد شان مسلمان هستند و در کشور، دین اسلام حاکم است، امارت اسلامی افغانستان بعنوان یک حکومت اسلامی و برخاسته از میان ملت و با همکاری هموطنان مسلمان، نیز پایبند بر اصول شریعت اسلامی است.

 

ملت افغان در چهل سال گذشته همواره قربانی‌های بی‌شماری برای حاکم شدن دین اسلام و نفاذ شریعت اسلامی در افغانستان داده است‌. در این راه و بخاطر این هدف، صدها هزار تن جان و مال خود را از دست دادند و حال خواهان تطبیق شریعت اسلامی هستند.

 

گزارشی که یوناما از سه ماه اخیر دربارهٔ افغانستان نشر کرده، اصول شرعی را مورد هجمه قرار داده و مواردی که در شریعت رعایت آنان ضروری هست، را به نوعی مخالف حقیقت جلوه داده است‌.

 

امارت اسلامی متعهد به اجرای شریعت بوده و هست و شریعت، حق زن و مرد را به طور کامل به آنان می‌دهد و همهٔ ابعاد زندگی یک زن یا مرد را در نظر گرفته و حکم می‌کند.

اینکه برخورد با بی‌حجابی نوعی ظلم تعبیر شود، این به نوع خود تعدی به دین اسلام است که باید از آن پرهیز شود.

 

یوناما باید به دین، عادات و رسوم و طبیعت‌های ملت افغان نیز توجه کند و بر این اساس گزارشی مطابق حقیقت ارائه دهد و از باربار نشر اتهام‌های بی‌اساس بپرهیزد.