افغانستان متعلق به همه افغان‌هاست

سخن روز با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، عفو عمومی و سرتاسری اعلام شد که شامل تمامیِ کسانی بود که در حکومت گذشته وظیفه اجرا کرده بودند یا با آن همکاری کردند. بر اثر این عفو، بسیاری از مقامات حکومت سابق در افغانستان ماندند و بعنوان شهروند عادی به زندگی خود ادامه می‌دهند. مدتی بعداز فتح، […]

سخن روز

با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، عفو عمومی و سرتاسری اعلام شد که شامل تمامیِ کسانی بود که در حکومت گذشته وظیفه اجرا کرده بودند یا با آن همکاری کردند. بر اثر این عفو، بسیاری از مقامات حکومت سابق در افغانستان ماندند و بعنوان شهروند عادی به زندگی خود ادامه می‌دهند.
مدتی بعداز فتح، کمیسیونی به نام تماس با شخصیت‌های افغان به فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تشکیل شد که فعالیت خود را با جدیت تمام آغاز کرده و به سبب فعالیت‌های مستمر آن بسیاری از مقامات حکومت سابق کارت‌های مصونیت دریافت کردند و بسیاری از شخصیت‌های افغان به کشور بازگشتند.
دیروز نیز، در طی تلاش‌های این کمیسیون، دوفرد از افراد حکومت سابق بازگشته و چندین تن کارت‌های مصونیت دریافت کردند.
ملت افغان باید بداند که کشور افغانستان متعلق به همه افغان‌هاست و بعد از حاکمیت امارت اسلامی و تامین کامل امنیت در کشور، هر فردی می‌تواند آینده‌ای روشن در برابر زندگی کار و تجارت خود و فرزندان خود در افغانستان زیر سایهٔ نظام امارت اسلامی ببیند. بسیاری از تاجران که بخاطر مشکلات طولانی جنگ، در خارج از افغانستان تجارت خود را پیش می‌بردند، با همکاری‌های معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا دوباره به کشور خود بازگشتند و اینجا به نفع هم وطنان خود و برای رونق تجارت و از بین رفتن فقر تلاش می‎‌کنند.

ملت افغان، خصوصا آن هایی که در خارج از کشور حضور دارند چه تاجران، شخصیت‌های افغان و حتی مقامات حکومت سابق باید بدانند که هیج کشوری نه برای زندگی و نه برای تجارت و فعالیت اقتصادی مثل کشور خود نمی‌شود. امارت اسلامی افغانستان از وقتی که حاکمیت کشور را به دست گرفته است، از طرفی برای برگرداندن شخصیت‌ها، تاجران و هم وطنان افغان تلاش می‌کند و از طرفی دیگر برای ایجاد کار و فراهم ساختن شرایط مناسب برای تاجران و سرمایه‌گذاران و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی و رفع موانعی که در برابر آنان از حکومت سابق باقی مانده است، با تمام توان تلاش می‌کند.

ملت افغان باید به حکومت امارت اسلامی که برگرفته از بزرگان دلسوز هست، اعتماد کند و برای تغییر اوضاع اقتصادی کشور و خودکفایی اقتصادی باید از هر نوع همکاری با این حکومت دریغ نورزد.