آزموده را آزمودن خطاست!

سخن روز مدتی هست بدخواهان ملت افغان آن‌سوی مرزها و بدور از این خاک‌وبوم در کشورهای مختلفی جلسه می‌گیرند، یک روز در روسیه و روز دیگر در تاجیکستان و یک روز هم در ویانا. زدن طبل جنگ و بالا بردن صدای آن بعد از اعلام عفو عمومی از طرف عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله و عملی‌شدن […]

سخن روز

مدتی هست بدخواهان ملت افغان آن‌سوی مرزها و بدور از این خاک‌وبوم در کشورهای مختلفی جلسه می‌گیرند، یک روز در روسیه و روز دیگر در تاجیکستان و یک روز هم در ویانا.

زدن طبل جنگ و بالا بردن صدای آن بعد از اعلام عفو عمومی از طرف عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله و عملی‌شدن آن نشان می‌دهد کسانی که ۲۰ سال در پی چوروچپاول اموال مردم بودند، حال هم می‌خواهند به نام ملت امتیازاتی بگیرند و حق ملت را بخورند.

 

ملت افغان همه از وضع موجود راضی هستند و از این امنیت بی‌مثال اظهار خوشحالی می‌کنند، آن‌ها خیر این وطن و خیر خود و نسل‌های بعدی را در وجود آرامش و امنیت زیر سایهٔ این نظام اسلامی می‌بینند و بارها حمایت خود را از امنیت و از این نظام اعلام کردند و همچنین انزجار خود را از آنانی که دنبال منافع شخصی خود هستند و می‌خواهند از نام ملت استفاده کرده و از جامعهٔ جهانی امتیازاتی برای گذراندن زندگی خود در غرب استفاده بکنند، اظهار داشتند.

 

گرفتن سنگ کلان نشانهٔ نزدن است و‌ جلسات چندین بارهٔ بدخواهان ملت نشانهٔ عدم قدرت و ناتوانایی آن‌هاست. امارت اسلامی افغانستان بحیث حکومت مقتدر و حاکم بر قلوب این ملت، توانسته امنیت را تامین کند و آن را کاملا در سرتاسر نقاط کشور حفظ خواهد کرد و به هیچ وجه ممکن به هیچ فرد یا جهتی اجازهٔ ایجاد اختلال ذهنی برای ملت را نخواهد داد.

همچنین ملت دیگر از فراری‌ها حمایت نمی‌کند و نمی‌خواهد شرایط اقتصادی و امنیتی موجود خراب شود، چون آزموده‌شدگان دیگر قابل آزمایش نیستند.

 

آحاد ملت باید دست‌به‌دست هم دهند و با امارت اسلامی در پیشرفت‌های اقتصادی همگام شوند تا اتحاد و همبستگی ملت با حکومت، جوابی محکم و مشتی آهنین بر دهان بدخواهان ملت باشد.