• تاریخ : سه شنبه, ۸ جوزا , ۱۴۰۳
 • ساعت :

  سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه

  دهم حوت و امضای تاریخی
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  دهم حوت و امضای تاریخی

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  توافق‌نامهٔ دوحه و عزت‌اسلامی
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  توافق‌نامهٔ دوحه و عزت‌اسلامی

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  دهم‌حوت سرآغاز فتح‌وپیروزی
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  دهم‌حوت سرآغاز فتح‌وپیروزی

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  دهم حوت؛ روز تاریخی برای ملت افغانستان 
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  دهم حوت؛ روز تاریخی برای ملت افغانستان 

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  ۱۰سخن در مورد دهم‌حوت
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  ۱۰سخن در مورد دهم‌حوت

  ۱. دهم‌حوت؛ روزی‌که دشمن ناباور به خود آمد و به شکست مفتضحانۀ خود از این خطۀ مردخیز (افغانستان) پی‌برد و به شکست خویش اعتراف نمود و در «توافق‌نامه» نوشت و امضاء کرد که دیگر به این سرزمین نخواهد ماند؛ ۲. دهم‌حوت؛ روزی که دشمن از اریکۀ قدرت افتاد و حرف خود را که می‌گفت در […]

  پیروزی تاریخی ا.ا در دیپلوماسی و سیاست
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  پیروزی تاریخی ا.ا در دیپلوماسی و سیاست

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  ۱۰حوت؛ روز فتح مبین!
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  ۱۰حوت؛ روز فتح مبین!

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  دهم‌حوت؛ تاریخ سرنوشت‌ساز افغانستان
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  دهم‌حوت؛ تاریخ سرنوشت‌ساز افغانستان

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  دهم حوت؛ روز سرنوشت‌ساز برای ملت افغانستان 
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  دهم حوت؛ روز سرنوشت‌ساز برای ملت افغانستان 

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  سالگردِ دهم‌حوت؛ گرامی باد!
  حوت ۱۰, ۱۴۰۲
  ۱۰حوت

  سالگردِ دهم‌حوت؛ گرامی باد!

  ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

  go Up